My Evropané jsme možná opravdu potomky bytostí z vesmíru

Klasická věda utrpěla zase jednu porážku, se kterou si neví rady. Dlouholeté výzkumy DNA, které měly přinést odpověď na otázku, odkud vlastně pocházejí Evropané, odhalily záhadu, která zatím nemá řešení. V genetické historii současných obyvatel mnoha evropských zemí, včetně České republiky, zeje díra jako hrom a skoro se chce říct, že nemáme předky, ale spadli jsme odněkud z nebes.
V genetické historii současných obyvatel mnoha evropských zemí, včetně České republiky, zeje díra jako hrom a skoro se chce říct, že nemáme předky, ale spadli jsme odněkud z nebes.
Přibližně před 15 tisíci lety se začala Evropa pozvolna vzpamatovávat z poslední doby ledové, kterou odborníci označují jako würm (podle jedné z alpských řek). Z důvodu, který neznáme, tehdejší populace lovců a sběračů kamsi zmizela. Mohla za to nějaká epidemie? Nebo se tehdejší lidé nedokázali vypořádat se změnou klimatických podmínek, které zákonitě nastaly poté, co se postupně oteplovalo? Nicméně tito „Praevropané“ ještě stačili vzít nohy na ramena, případně sednout do lodí a odplout směr Asie a Austrálie, protože jejich DNA nacházíme u domorodých obyvatel v některých oblastech těchto kontinentů. Už tento poznatek stojí za přemýšlení: Hrdinové románů Eduarda Štorcha, kteří se nejen podle tohoto spisovatele, ale i podle mnoha seriózních vědců, dorozumívali velmi primitivním způsobem, dokázali zorganizovat exodus představující pouť o délce mnoha tisíců kilometrů. Ale proč zrovna až k australským břehům, když je to blíž do Afriky případně do Ameriky? Takže genetické informace těchto „poutníků“ z evropské populace mizí a na scéně se objevuje nová civilizace se zcela neznámým genetickým kódem. Nevíme, odkud přišla a kým vlastně byla. Některé teorie hovoří o tom, že nejspíš z jihovýchodu Evropy, ale to by pak nebyla neznámá, protože by tam přece po ní zůstaly nějaké stopy. Odkud se tedy naši přímí naši předkové vzali? Že by nakonec měl pravdu Erich von Däniken a jeho následovníci, když se nemíní vzdát myšlenky, že se v minulosti lidstva objevila populace, která dorazila z vesmíru a výraznou měrou ovlivnila další historický vývoj? A vyhnala tyto „vesmířany“ z jejich domovské planety nějaká epidemie či katastrofa, nebo šlo o genetický experiment? Odpovědi opět chybí. Nicméně v současné rasově rozjitřené době jsou poznatky výzkumu, který probíhal pod hlavičkou mnichovského Institutu Maxe Plancka, poměrně třaskavým zbožím. Bílé místo v naší vlastní historii nechává pochopitelně i prostor ke spekulacím, jestli evropská populace náhodou nemá nárok na výlučnost, když má takhle tajemný původ. A možná právě tady je nutno hledat odpověď, proč jsme my v Evropě, zvláště v té střední, tak zoufalí z příchodu jiných kultur. To co bývá nazýváno nenávistí, může být prostě jenom genetickým dědictvím jisté výlučnosti. Třeba se ale dočkáme zcela prozaické odpovědi, která objeví někde na naší planetě dávné příbuzné, a my budeme moci s klidem v srdci říct: Tak odtud jsme přišli.

Publikováno: 24. 02. 2016

Kategorie: Konspirace

Autor: josefina.hahnova

Tagy: astronauti | DNA | Erich von Däniken | featured | Institut Maxe Plancka | Praevropané | würm