Najdeme někdy Šalamounovy poklady?

Dodnes nemáme naprostou jistotu, že biblický král Šalamoun byl skutečnou historickou postavou nebo jen legendárním hrdinou z Bible. Věda se ovšem nyní častěji přiklání k tomu, že tento muž, proslulý moudrostí a bohatstvím, skutečně žil. A tak se nelze divit tomu, že stále existují lidé, kteří hledají poklady, jež tento panovník žijící v 10. století př. n. l. shromáždil. Stejně jako ty, které byly ukradeny Babyloňany z proslulého jeruzalémského chrámu nesoucím Šalamounovo jméno. Všechny hledače pokladů a další „Indiany Jonese“ teď podpořila zpráva profesora Jamese Davila z univerzity ve skotském St. Andrews. Ten nedávno dokončil překlad knihy „Treatise of Vessels“ vydané ve středověku na Blízkém východě. I když se jedná o literaturu velmi populární a dobrodružnou, Davil je přesvědčen, že mnohé, o čem se tu píše, se zakládá na pravdě. Určitě i proto, že část knihy tvrdí v podstatě to samé jako jeden z pověstných kumránských svitků. V knize se mimo jiné vyčíslují všechny Šalamounovy poklady. Mezi ně patřila nejen Archa úmluvy, ale také zlaté pozůstatky biblické Rajské zahrady, stovky zlatých hudebních nástrojů, tisíce vzácných oltářních kamenů a obřadních rouch. Je až nepředstavitelné, že by tak obrovské bohatství mohl někdo nashromáždit za jeden lidský život, ale Šalamoun byl megaloman (ostatně měl prý 700 manželek a 300 konkubín) a věnoval shromažďování pokladů skutečně velké úsilí. Ovšem ani moderní překlad pozoruhodné literární památky nepomůže lovcům pokladů v tom nejpodstatnějším - kde ztracené klenoty hledat. Text sice hovoří o tom, že se nacházejí na mnoha místech Blízkého východu, ale to je tak asi vše, co se o jejich lokalizaci dozvídáme. Takže nezbývá než znovu naslepo pátrat a věřit, že jednou se na někoho štěstí skutečně usměje.