Napsal Voynichův rukopis Leonardo?

Tajemství záhadného rukopisu je rozluštěno. Tvrdí to alespoň francouzský spisovatel Thierry Maugenest, který při psaní svého románu „Manuskript MS 408“ tento starobylý foliant podrobně zkoumal. Kniha o rozměrech 22,5 x 16 cm měla patrně 272 stran v 17 arších, dochovalo se jich ale jen 240. Je napsána na pergamenu husím brkem inkoustem pěti barev. Text je psán neznámým písmem (o 20 až 30 znacích s jednoduchou interpunkcí) a neznámým jazykem.  Na 212 stranách jsou ilustrace, díky nimž lze knihu rozdělit na pět částí. Nejrozsáhlejší je botanická část, ve které je vyobrazeno více než sto nejrůznějších rostlin a trav, mnohé z nich jsou pro současnou vědu zcela neznámé. Ilustrace v astronomické části obsahují astronomické diagramy a náčrty zvěrokruhu. V biologické části jsou většinou vyobrazeny miniatury nahých žen, koupajících se v jakýchsi podivných útvarech. Obrázky v kosmologické části připomínají vzdáleně mapy a jakési podivné krajiny či kosmologické náčrtky. Zobrazeny jsou zde také hrady a zřejmě i sopky. Ve farmakologické části jsou nakreslené kořeny a listy rostlin – nejspíš jde o lékařské recepty. Autor rukopisu není známý, přestože o něm existuje mnoho dohadů. Rukopis se dostal na dvůr Rudolfa II., který věřil, že jeho autorem je britský teolog Roger Bacon. V roce 1912 ho zakoupil americký knihkupec Wilfrid Voynich a po jeho smrti se kniha dostala na Yaleskou univerzitu, kde je archivována pod označením MS 408. Za téměř sto let od znovuobjevení rukopisu se objevila řada spekulací, kdo ho mohl napsat. Někteří kryptografové zmiňovali například anglického botanika Anthonyho Ashama, podle jiných ho napsal alchymista Cornelius Drebbel, který působil na Rudolfově dvoře, autorství se připisovalo také italskému architektovi Filaretovi aj.
O rozluštění jazyka, kterým je rukopis napsán, se také pokoušela celá řada lidí. Ale ani za pomoci těch nejmodernějších počítačů se to zatím nepodařilo. K zajímavému závěru ale v roce 2009 dospěli vědci z Arizonské univerzity. Podle uhlíkové metody byl pergamen, na kterém je kniha napsána, zhotoven někdy mezi lety 1404 až 1438, tj. o jedno století dřív, než se dosud předpokládalo. Uhlíkovou metodou ale bohužel nelze zjistit, kdy byl napsán samotný text.
Nicméně stáří pergamenu bylo důvodem vzniku převratné hypotézy.  „Autorem spisku je Leonardo Da Vinci,“ tvrdí Francouz Maugenest. „Když jsem rukopis zkoumal, objevil jsem podpis pod jedním z obrázků. Ten se dal dešifrovat a ukázalo se, že jde o slovo Leonardo napsané zprava doleva.“ Připomeňme, že Leonardo používal zrcadlové písmo. Podpis je údajně velmi dobře patrný na 70. stránce. Podle Maugenesta text pochází nejspíš z roku 1472. Pokud byl pergamen zhotoven v roce 1438 (Leonardo se narodil v roce 1452), mohl se k němu dejme tomu ve svých dvaceti letech dostat. O jeho autorství údajně svědčí i některé rovnoběžně šrafované obrázky v rukopise, což byl jeho charakteristický „rukopis“. „Hlavně o tom svědčí neuvěřitelná šíře Leonardových znalostí od biologie po astronomii,“ dodává Maugenest. Odborník na historické artefakty Michail Gerštejn z Ruské geografické společnosti ale Francouzovo nadšení nesdílí: „Těžko věřit, že by pergamen na Leonarda čekal někde v klidu 34 let,“ říká Gerštejn. „V jeho době šlo o luxusní zboží. Kromě toho laboratorní testy zjistily, že obrázky byly namalované na pergamen poměrně brzy po jeho zhotovení.“ Zdroj: tainy.net

Publikováno: 02. 04. 2011

Kategorie: Zajímavosti

Autor: josefina.hahnova

Tagy: foliant | Leonardo | Manuskript MS 408 | Thierry Maugenest | Voynichův rukopis | záhada