Naši předkové vídali na obloze dvě Slunce

V dávné minulosti svítila na naši planetu dvě Slunce a podle astronomů k tomuto jevu dojde i v budoucnosti. Před 70 000 lety se k našemu Slunci přiblížila Scholzova hvězda na vzdálenost 0,8 světelného roku. A nebyla sama, měla i svého průvodce. Protože vnější hranice sluneční soustavy se rozprostírají do vzdálenosti dvou světelných let, lze předpokládat, že oba „hosté“ byli uvnitř, a šlo tak o dosud nejtěsnější přiblížení jiné hvězdy k našem solárnímu systému. Pro upřesnění: Slunci je nyní nejblíž hvězda Proxima Centauri, která je od něj vzdálená 4,2 světelného roku. Scholzova hvězda je červený trpaslík, který je dnes od Slunce vzdálen 20 světelných let. Jeho neviditelným průvodcem je hnědý trpaslík, tedy chladné těleso, jehož velikost ani teplota nebyly dostatečné k zažehnutí termojaderné reakce, nutné ke změně objektu ve svítící hvězdu. Dávno před Scholzovou hvězdou se ale k Slunci přiblížil bílý trpaslík WD 0310–688 (HIP 14754). K této události došlo před 300 000 lety. Astronomové uvádějí, že v uplynulých dvou miliónech let se do naší blízkosti dostalo celkem 9 cizích hvězd. A není vyloučeno, že jejich průvodci byli nejen hnědí trpaslíci, ale i planety. Nejbližší hvězdná návštěva nás s 86procentní pravděpodobností čeká za 1,45 miliónu let. Podle astronomů se k nám přiblíží hvězda Gliese 710, která je od Slunce momentálně vzdálená 63 světelných let. Zdroj: kp.ru