Nastane 21. prosince 2012 konec světa?

S blížícím se datem 21. prosince se lidé zamýšlejí, co předpokládanou katastrofu globálních rozměrů způsobí. A zmiňují mayský kalendář, Planetu X (Nibiru), pád obřího asteroidu, galaktické nulové pásmo či extrémní sluneční bouře. Všechny tyto obavy vyvracejí američtí vědci z NASA. A mimo jiné uvádějí: 21. prosince k žádnému konci světa nedojde, nastane jen další zimní slunovrat.

Mayský kalendář

V souvislosti s mayským kalendářem připomínají sami Mexičané, že 21. prosinec v něm neznamená konec světa, ale nástup nového cyklu. Vědci z NASA k tomu na své stránce uvádějí: „Stejně jako po 21. 12. nepřestane existovat kalendář u vás na stěně v kuchyni, nepřestane pokračovat ani mayský kalendář.“

Planeta X (Nibiru)

Srážku s tímto tělesem předpověděli staří Babyloňané. „Pokud by mělo dojít letos v prosinci ke srážce Země s touto planetou, astronomové by o ní už minimálně deset let věděli a dnes by na obloze byla viditelná pouhým okem.  Je evidentní, že Planeta X neexistuje. Reálná je planeta Eris. Jde o trpasličí planetu, která je podobná Plutu. Ta se ale pohybuje na okraji sluneční soustavy. Nejbližší vzdálenost, na kterou se může přiblížit k Zemi, je okolo 4 miliard mil,“ uvádějí na pravou míru vědci z NASA.

Galaktické nulové pásmo

V souvislosti s očekávaným koncem světa se zmiňuje také úplné zatmění Země ve dnech mezi 23. a 25. prosincem. Materiály se odvolávají na zprávy jistého tibetského mnicha, který předpověděl, že naše planeta bude po dva týdny zahalena do tmy, i na autoritu NASA. „Naprostý nesmysl. Ani NASA ani žádné další vědecké organizace takové zatmění nepředpovídají. Materiály, jež se nezakládají na pravdě, uvádějí, že ve vesmíru dojde k jakémusi vyrovnání, které vyvolá úplné zatmění. Někdy se v této souvislosti zmiňuje i jméno vědce z NASA Charlese Boldena. Jde ale o jeho doporučení připravit se na mimořádné situace, které je součástí širší kampaně připravenosti vlády,“ uvádí zpráva NASA.

Pád asteroidu

„V současnosti nevíme, že by se k Zemi blížil asteroid srovnatelné velikosti s tělesem, které před 65 milióny let vyhubilo dinosaury,“ píší odborníci z NASA.

Sluneční bouře

Vědci nepopírají sluneční aktivitu. Ale ta má pravidelný cyklus, přičemž sluneční maximum nastalo letos a skončí v roce 2014. Spadá sem sice i datum 21. 12. 2012, ale prognózy předpokládají střední sluneční cyklus, který se nebude lišit od předchozích.  Vrcholy sluneční aktivity, erupce na Slunci, mohou samozřejmě vyvolat výpadky družicového spojení, inženýři ale už pracují na technice, která by byla chráněna před slunečními bouřemi. Podle NASA se slunce bát nemusíme.

Nastane tedy 21. prosince 2012 konec světa?

Kde jsou vědecké důkazy, že se letos něco stane? Existují pouze tvrzení, která se nezakládají na skutečnostech, a pseudodokumentární knihy, filmy či články na internetu. Žádný se neopírá o ověřená fakta. „Přesvědčivé důkazy podporující nějakou mimořádnou událost v prosinci 2012 nemáme,“ shrnují na závěr odborníci z NASA. Zdroj: oko-planet.su