Naučte se být pohanem. Kde? Ve škole…

V anglickém Cornwallu se pedagogové rozhodli, že když se může v základních školách nabízet výuka náboženství, jako jsou křesťanství, judaismus nebo dokonce islám, měly by se děti dozvědět také něco o víře svých skutečných předků, tj. Keltů nebo Germánů. Děti přece mají právo poznat krásné a tajemné příběhy o bozích a bohyních jako byli Thor, Lugos či Epona i o hrdinech, kterých je keltská i germánská mytologie plná. Stejně tak mají právo naučit se poznávat přírodu a vidět ji očima pohanských kultů, které si vážily každého stromu i nenápadné studánky. A při výuce se rozhodně nudit nebudou. Učit by je měli vyznavači novodobého pohanství i bílé, tedy hodné čarodějky a místo vysedávání v lavicích budou žáci jezdit na výlety na posvátná místa po celé Británii. Tvůrci výukového programu jsou právem přesvědčeni, že druidismus nebo základy pohanských nauk budou děti více bavit, když se o nich dozvědí při přednáškách v přírodě, například v areálu slavného Stonehenge. A názorně předvedený pohanský obřad jim řekne o náboženských představách lidí, kteří žili před dávnými staletími, víc než pár nudných vět v nezáživné učebnici dějepisu. My zatím můžeme cornwallským žáčkům jen závidět, protože něco takového se v českých školách nechystá a nikoho to v nejbližší době nejspíš ani nenapadne. Přitom i my máme stejné kořeny jako obyvatelé Velké Británie, navíc obohacené o slovanskou mytologii. A podobná výuka by třeba mohla pomoci vrátit nám lásku k přírodě i úctu k odkazu minulých generací.

Publikováno: 17. 04. 2012

Kategorie: Zajímavosti

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: druidismus | germáni | keltové | pohanství | spotlight | Stonehange