Největší záhady planety Venuše

Jednu z nevyřešených záhad současné astronomie představuje rotace některých planet. Například Venuše je jedinou kamennou planetou sluneční soustavy, která se kolem své osy točí retrográdně (v protisměru). Podle astronomů jde o záhadu, jejímuž vysvětlení je třeba přijít na kloub. Převládá teorie, že opačná rotace Venuše souvisí hlavně se složením složení její atmosféry – osa planety se postupně převrátila kvůli tření mezi jádrem planety a pláštěm a také následkem působení atmosféry až o 180 stupňů. Dalším možným vysvětlením může být i fakt, že planeta se před mnoha miliony let střetla s jiným vesmírným tělesem, které ji vychýlilo z původní dráhy, a navedlo ji do opačného směru. Této teorii by odpovídala i další hypotéza, že Merkur byl původně Venušiným měsícem a po gigantické srážce si ho k sobě přitáhla sluneční gravitace. Tuto hypotézu se ale zatím nepodařilo potvrdit. [pullquote_right]Proč toho ale o Venuši víme tak málo? Zjevně proto, že žádné kvalitní fotografie jejího povrchu nejsou k dispozici. [/pullquote_right] A je tu i další záhada. Venuše, která oběhne kolem Slunce jednou za 224,70096 pozemského dne, se kolem osy otočí jednou za 243,0185 dne. Sonda Venus Express ale zjistila, že rotace Venuše se zpomaluje. Dnes je její rotační perioda asi o 6,5 minuty delší, než před 16 lety naměřila sonda Magellan. Co by mohlo způsobit zpomalení rotace planety? Jednou z možností je počasí na Venuši. Současné modely atmosféry ukázaly, že planeta má možná meteorologické cykly trvající několik desítek let, které by mohly způsobovat dlouhodobé variace rotační periody planety. Proč toho ale o Venuši víme tak málo? Zjevně proto, že žádné kvalitní fotografie jejího povrchu nejsou k dispozici. Všechny existující snímky pořídily sovětské automatické sondy Veněra před více než 40 lety. Astronomům stále chybí sonda, která by přežila průlet jedovatou atmosférou Venuše, jež je složena z oxidu uhličitého a z oblaků kyseliny sírové. Tento mohutný sirný příkrov je důvodem, proč je na Venuši každý kovový pozemský aparát v krátké době rychle rozleptán. Naštěstí je zřejmé, že naše sesterská planeta si svá tajemství neuchová navěky. NASA chce v rámci programu New Frontiers vyslat na Venuši sondu Venus In-Situ Explorer (VISE). Ta by měla přistát na povrchu planety, odebrat vzorky a určit jejich chemické a mineralogické složení. Start se má uskutečnit v příštím roce.