Není vyloučeno, že Země je opravdu středem vesmíru

Velmi zajímavou diskusi vedou současní kosmologové. Vyvolaly ji nové vědecké poznatky, které mohou prokázat, že heliocentrická teorie je nesprávná. Znamenalo by to, že veškeré dosavadní znalosti o vesmíru jsou mylné a že Země je dokonce jeho středem – a proto existence pozemského života není náhodná. Podívejte se na trailer k novému dokumentárnímu filmu «Princip», který se snaží zpochybnit vše, čemu věří oficiální věda. Jistě netřeba připomínat, že většina vědců odmítá nové kontroverzní teorie přijmout a k filmu se staví odmítavě.