Nestandardní rozumné organismy mezi námi?

Od vynálezu rozhlasového vysílání obklopuje naši planetu elektromagnetický a rádiový smog, který se rychle šíří do vesmíru. Těžko říct, jestli úryvky naší rádiové komunikace někdy někdo zachytí. Možná si je jednou poslechnou mimozemské formy života, které se budou podobat té, již popsal Fred Hoyle ve sci-fi příběhu «Černý oblak» z roku 1964. V něm se vyskytoval podivný vesmírný objekt - organizovaný oblak «živého» černého plynu, který se dostal do sluneční soustavy, a když se přiblížil k Slunci, přinesl pozemšťanům neslýchané útrapy. Naštěstí si včas uvědomil, že Zemi obývají rozumné bytosti, a tak se včas zdekoval pryč. Hoyleův černý oblak se skládal z částic prachu a organických molekul, které fungovaly jako jedinečné biologické buňky. Tento neuvěřitelný organismus se živil proudy elektromagnetického záření, a proto neustále cestoval od hvězdy k hvězdě. Jako druh křemíkové životní formy byl odolný vůči kosmickému záření, supernízkým teplotám i důsledkům hvězdných termojaderných reakcí. A byl tak prakticky nesmrtelný. Na počest 50. výročí vydání Černého oblaku provedli vědci z Laboratoře fyziky plazmy při Princetonské univerzitě výzkum dokazující, že při dodržení určitých podmínek by «živá černá oblaka» mohla skutečně cestovat napříč galaxiemi. Základem této hypotézy je teorie života na křemíkové bázi. Studie zjistila, že v plazmě, která obsahuje anorganické materiály, se prachové částice mohou shlukovat do spirálové struktury. Počítačové modely pak ještě doplnily, že nabité mikroskopické částice se mohou sdružovat a samotná plazma se dále polarizuje. Některé tyto spirálovité mikrosystémy z prachových částic něčím připomínaly DNA. Dokonce se mohly dělit, takže z jedné původní spirály se vytvořily dvě identické kopie. Podle některých biofyziků je zřejmé, že tyto plazmové struktury vykazují všechny potřebné vlastnosti pro anorganický život. Exobiologové se domnívají, že s těmito objevenými «plazmatickými DNA» se můžeme běžně setkávat v protoplanetárních discích v blízkosti nově zrozených hvězd. Právě zde existují všechny podmínky nutné pro jejich vznik - ionizovaný plyn, nabité prachové částice a intenzivní záření mladé hvězdy. Jsou také přesvědčeni, že plazmatická DNA je ve vesmíru mnohem rozšířenější než jakýkoli typ organické hmoty. To znamená, že život podobný tomu pozemskému je ve vesmíru spíš velkou výjimkou. Zdroj: paranormal-news.ru