NEUVĚŘITELNÉ: Na Venuši jsou města!

Venuše je druhou nejbližší planetou Slunci, které oběhne jednou za 224,7 pozemského dne. Znaly ji už starověké a pravěké civilizace a jejím pozorováním se zabývali nejenom proslulí babylonští astronomové, ale také naši předkové z pozdní doby kamenné ve své svatyni nedaleko Makotřas ve středních Čechách. Bezmála 30 let jsou staré snímky Venuše, které tehdy získala americká výzkumná sonda Magellan. Širší veřejnost se k nim dostala ale teprve nedávno, možná i proto, že prozrazují leccos zajímavého, co by podle amerického vesmírného výzkumu nejspíš neměli normální smrtelníci vědět. Na těchto snímcích jsou totiž viditelné velmi „podezřelé“ objekty, které při bližším pohledu vypadají jednoznačně jako pozůstatky budov. Toto podezření potvrdily i jejich 3D modely, které jsou už dostupné na webu. Zdá se tedy, že Venuše byla další z planet sluneční soustavy, která se v dávné minulosti stala cílem kolonizace některé z vesmírných civilizací. Přitom v současné době je tato myšlenka v podstatě nepředstavitelná, protože na Venuši vládnou podmínky, které jsou pro náš život nemyslitelné. [caption id="attachment_18604" align="aligncenter" width="634"]neuveritelne-na-venusi-jsou-mesta Na tomto snímku jsou viditelné velmi „podezřelé“ objekty, které při bližším pohledu vypadají jednoznačně jako pozůstatky budov.[/caption] Planeta je obklopena hustou atmosférou, kterou tvoří hlavně oxid uhličitý, v menším množství pak dusík, kyslík a vodní páry. Tento „koktejl“ je příčinou silného skleníkového efektu, kvůli kterému panují na Venuši teploty kolem 400 °C, v oblastech okolo rovníku dokonce 500 °C. Její povrch je teplejší než na Merkuru, který je přitom Slunci nejblíže (Venuše přijímá pouze 25 % slunečního záření).