Nová svědectví o rasových experimentech za hitlerovského Německa

O hrůzných experimentech nacistických lékařů máme dostatečné množství informací. Jejich pokusy byly zpravidla pečlivě dokumentovány a dochovaly se i filmové záznamy. O činnosti zdravotních sester se toho donedávna moc nevědělo. Před časem byly ale objeveny dosud neznámé archivní fotografie, které zachycují temnou stránku jejich práce pro Třetí říši – spolupráci na projektu, jehož cílem bylo vytvoření nových „rasově dokonalých“ dětí. Při prohlížení snímků se nedá říct, zda sestry pouze plnily příkazy shora, nebo byly přesvědčeny o správnosti svého konání. Tyto fotografie každopádně vypovídají o tom, co se dělo v Polsku v roce 1939 poté, co zemi napadla hitlerovská vojska. Je na nich vidět práce sester v rámci programu Lebensborn (Pramen života). [caption id="attachment_13638" align="alignnone" width="620"]Díky nově objeveným snímkům se například zjistilo, že sestry své malé svěřence pravidelně ozařovaly ultrafialovou lampou, aby jejich vlasy získaly „správný árijský odstín“. Díky nově objeveným snímkům se například zjistilo, že sestry své malé svěřence pravidelně ozařovaly ultrafialovou lampou, aby jejich vlasy získaly „správný árijský odstín“.[/caption] Cílem tohoto projektu, který zaštiťoval Heinrich Himmler, bylo zalidnění Třetí říše čistokrevnými Árijci. Mohly se ho účastnit rasově čisté matky, které oplodnili vojáci SS.  Jenže těchto dobrovolnic nebylo tolik, jak si nacisté představovali. Unášeli proto i rasově přijatelné děti z okupovaných území do domovů Lebensborn, kde podstupovaly germanizaci. V domovech o ně pečovaly vybrané zdravotní sestry. Děti si později vybírali prověření adoptivní rodiče z řad SS. Tento osud potkal tisíce polských dětí. [caption id="attachment_13639" align="alignnone" width="533"]Všechny děti, které se dostaly do programu Lebensborn, se okamžitě staly majetkem Třetí říše. Všechny děti, které se dostaly do programu Lebensborn, se okamžitě staly majetkem Třetí říše.[/caption]