Odhalíme konečně jedno starověké mystérium?

V hodinách dějepisu jsme nabyli dojmu, že staří Řekové a Římané měli poměrně jednoduché náboženství, kdy hromovládný Zeus či mocný Jupiter vládli nejen lidem, ale také svým podřízeným božským kolegům. Během antických dob ale vznikla řada kultů, jejichž podrobnější studium člověku odhalí, že náboženské představy našich dávných předků nebyly zdaleka tak přímočaré. A mnohé z nich jsou stále obestřeny tajemstvím. Už několik století před příchodem nového letopočtu vyznávala velká skupina obyvatel v okolí maloasijského města Dolichena (současný Dülük) kult Jupitera Dolichena. Ten vznikl spojením římského nejvyššího vládce nebes a několika maloasijských kultů, včetně víry v univerzálního a dobrého pána nebeských výšin Ahura Mazdy, který se později stal nejdůležitějším božstvem pro vyznavače zaraostrismu a jejich proroka Zarathuštry. [pullquote_right]Časem se z tohoto kultu stala poměrně módní záležitost a do jeho „tajného spolku“ vstupovali i členové nejvýznamnějších římských rodin včetně té císařské.[/pullquote_right] S Jupiterem Dolichenem se pojily i tajné rituály a zasvěcovací obřady, které byly velmi lákavé, a určitě i proto se jeho kult rozšířil v 3. až 2. stol. př. n. l. i v samotném Římě. Tam jej původně přivezli hlavně legionáři, kteří působili v Malé Asii, a kteří věřili, že jim toto božstvo přináší úspěch v boji. Ale „dolichenský“ Jupiter si brzy získal přízeň také mezi ostatními vrstvami obyvatel, a to především pro svou tajemnost. Jeho chrámy byly „nevěřícím“ zapovězeny a scházely se v nich jen ti, kteří přijali Jupitera Optima Maxima Dolichena (Jupiter Nejlepší a Největší) za svého boha. Podle některých zpráv tu holdovali také krvavým obětem. Časem se z tohoto kultu stala poměrně módní záležitost a do jeho „tajného spolku“ vstupovali i členové nejvýznamnějších římských rodin včetně té císařské. Tajný kult si našel cestu rovněž do severní Evropy, jak dokládají archeologické nálezy například z Kolína nad Rýnem. Víra v Jupitera Dolichena zůstala obestřena tajemstvím dodnes. Možná jsme ale blízko odhalení něčeho víc. Již dlouhá léta probíhá systematický archeologický průzkum poblíž Dülüku, tedy místa, kde kult nejspíše vznikl. A tam byl nyní objeven poklad sestávající z několika stovek amuletů a drobných šperků, které souvisejí právě s Dolochenovým kultem. Nález je to tak bohatý a umělecky hodnotný, že by mohl vědcům pomoci poodhalit roušku tajemství, které zahaluje hlavně zasvěcovací rituály i to, jaké byly povinnosti věřících. Třeba proto, že na amuletech jsou dosud neobjevená vyobrazení a nápisy, jež s kultem souvisí. Zdroj: DailyMail