Panna Maria byla spoluautorkou Bible

Žena jako autorka jednoho z evangelií? Ještě před pár lety by tuhle myšlenku církevní otcové odsoudili jako rouhání nejhrubšího zrna. Jenže mezitím se doba přece jen změnila, a tak některá biblická tajemství přestávají být tabu. Velkou zásluhu na tom má také dr. Adam Bedford, lékař, který se už léta věnuje biblickým studiím. Vydal několik knih, které se v anglosaských zemích staly velkými bestsellery. V nich se čtenáři například dozvěděli, že Ježíš nebyl tesařovým synem, jak se obecně traduje, ale pocházel ze středostavovské rodiny velmi vzdělaného architekta. I Ježíšovi se dostalo na svou dobu vynikajícího vzdělání, a než se vydal na svou kazatelskou pouť, působil jako uznávaný rabín. Teď přichází Bedford s další teorií, která boří biblické mýty v základech. Podle jeho výzkumů je Lukášovo evangelium, někdy označované také jako Třetí evangelium, v podstatě dílem Ježíšovy matky Marie. Všeobecně se má za to, že Lukáš, který byl původním povoláním lékař, napsal „své“ evangelium jako součást obhajoby sv. Pavla v době, kdy byl Pavel vězněn za své křesťanské vyznání v Římě. Bradford je ale přesvědčen, že právě toto evangelium je tak odlišné od ostatních evangelií, že pro to musí existovat poměrně nečekané vysvětlení. Soudí, že text je plný ženské něhy a intuice, které by nebyl schopen žádný muž. Lukášovo autorství nicméně nepopírá, ale považuje ho spíše za člověka, který s Marií rozmlouval a inkriminované evangelium posléze sepsal na základě jejích poznatků a postojů. Bedford si například všiml, že Lukáš, respektive Marie se snaží popsat v evangelickém textu Ježíše jako člověka z masa a kostí a za mistrnou literární fabulací se skrývá nefalšovaná snaha podat co nejpřesnější obrázek nejslavnějšího křesťanského proroka. Zdroj: DailyMail

Publikováno: 15. 04. 2014

Kategorie: Historie | Objevy

Autor: josefina.hahnova

Tagy: dr. Adam Bedford | Ježíš Kristus | Lukášovo evangelium | Marie | svatý Pavel