Paracelsův recept na výrobu člověka

Alchymisté z 15. a 16. století se pokoušeli vyrobit nejen kámen mudrců, či elixír života, ale také homunkula – umělého člověka. Zkoušel to i známý lékař a přírodovědec Paracelsus (1493 – 1541). Sám tvrdil, že se mu dílo podařilo dovést do úspěšného konce, ale neexistuje jediné svědectví, které by tento fakt potvrzovalo. Ve svém díle „De Natura Rerum“ Paracelsus napsal, že lidské bytosti mohou vzniknout bez přirozených rodičů a že schopný alchymista dokáže člověka vyrobit sám. K tomu potřebuje vzduchotěsnou nádobu, sperma a koňský hnůj. Nejdůležitější složkou je sperma, zatímco vajíčko není třeba. Sperma se umístí do nádoby a obloží hnojem. Celý proces, než uměle vyrobený tvor získá lidskou podobu, trvá čtyřicet dnů. U jeho zrodu musí být opět zkušený alchymista, který mu vdechne život, pro všechny ostatní bude homunkulus neviditelný. Nicméně proces je velmi vyčerpávající a je třeba se obrnit trpělivostí. Důležité je také uchovávat nádobu při teplotě, jakou má děloha klisny, a dodávat jí životní sílu – krev. Teprve poté se zjeví homunkulus v celé své kráse: lidské dítě, které se bude od skutečného lišit pouze tím, že je mnohem drobnější. A co si s ním počít? Podle Paracelsa je možné ho vychovat stejně jako každé jiné dítě, dokud samo nenabere rozum a nedokáže se postarat samo o sebe.