Patří introverti do blázince?

Současný svět prý patří extrovertům. Tedy lidem, kteří dovedou dobře formulovat svoje myšlenky, nebojí se vystoupit před ostatními a prosazování vlastních názorů zvládají levou zadní. Tak vidí extroverty moderní psychologické příručky, které nás učí být úspěšnými v konzumní společnosti. Pro neznalého člověka to pak může znamenat, že považuje slovo extrovert tak trochu za urážku nebo naopak nabude dojmu, že pokud není extrovertní, je vlastně prosťáček, kterému se budou všichni posmívat. Z takových lidí se pak postupem doby mohou stát nesnesitelní „namachrovanci“, kteří se chovají přesně podle pouček ze špatně přeložených neméně špatných amerických knih o asertivitě, protože si myslí, že jen tak dosáhnou slávy a bohatství. Všechno je ale jinak. [pullquote_right]Pokud ale patříte spíše do skupiny tichých a přemýšlivých duší a stejně vás někdy přepadne pocit méněcennosti, vzpomeňte si rychle třeba na Alberta Einsteina, Larryho Page, Billa Gatese nebo Stevena Spielberga. Ti všichni jsou podle psychologů spíše introverty. [/pullquote_right] Psychologické dělení lidských povah na extroverty a introverty je jedním z nejběžnějších a také nejjednodušších. Ani jedna z těchto skupin není lepší než ta druhá. Extroverti jsou zkrátka jedinci, kteří nemívají komunikační a vyjadřovací problémy, poměrně dobře se seznamují, bývají zdatní organizátoři. Introvert je spíše uzavřenější, nevyhledává hlučnou společnost, nerad se seznamuje s cizími lidmi a vést společenskou konverzaci považuje za ztrátu času. Málokdy jsou z introvertů zdatní šéfové, zato jsou vynikajícími mysliteli, literáty a vědci. Nicméně průměrný člověk je směsicí obou protipólů s tím, že u každého z nás některá z poloh převažuje. Ostatně slavný psychiatr Carl Gustav Jung tvrdil, že neexistuje čistý extrovert nebo introvert, protože pokud by existoval, patřil by nutně do blázince. Mnohdy také záleží na naší momentální náladě nebo na situaci, v které se právě nacházíme. Podstatní jsou i lidé, kteří nás obklopují. Někdo se mezi svými kolegy a spolužáky chová velmi „extrovertně“, ale jakmile se dostane do neznámého prostředí, ztratí okamžitě tuto otevřenost. Rozhodně je naprosto nesmyslné šířit představu, že extrovert je ten správný člověk pro moderní společnost a introvert je „živočišným“ druhem, který patří do nějakých rezervací pro duševně méněcenné jedince. Nenechte se touto nikdy myšlenkou ovlivnit. Je sice pravda, že extroverti lépe zdolávají některé životní nesnáze a lépe se přizpůsobují novým okolnostem. (Ovšem lépe neznamená, že raději!). Na druhou stranu jejich prudké reakce a typické chování podle vzorce: „Rychleji jednám, než myslím“ způsobují často zbytečné chyby a zmatky. Pokud ale patříte spíše do skupiny tichých a přemýšlivých duší a stejně vás někdy přepadne pocit méněcennosti, vzpomeňte si rychle třeba na Alberta Einsteina, Larryho Page, Billa Gatese nebo Stevena Spielberga. Ti všichni jsou podle psychologů spíše introverty. A bez nich bychom nevěděli nic o teorii relativity, možná by nevznikl Google, svět by byl chudší o Windows (což by ale mnozí určitě uvítali) a nikdy bychom do kina nešli na Čelisti, Indianu Jonese nebo Jurský park.