Podívejte se do tváře dívky, která žila před 2650 lety

Je opravdu zvláštní prohlédnout si obličej člověka, který žil na území dnešního Německa v dobách, kdy starověkému Řecku zbývalo pouhých 150 až 200 let největší slávy a Řím vypadal ještě jako vesnice. Německým kriminalistům a antropologům se podařilo zrekonstruovat tvář a život přibližně 17leté dívky, která žila před 2650 lety v Dolním Sasku. Její ostatky byly nalezeny v bažině v roce 2000. Policisté se původně domnívali, že jde o kosterní pozůstatky jisté Elke Curl, která zmizela cestou z diskotéky v roce 1969. Prvotní údaje tomu nasvědčovaly, protože šlo jednoznačně o tělo mladé ženy ve věku mezi 16 až 20 roky. Nicméně analýza DNA prokázala, že nález nemá s nezvěstnou Elke nic společného. A tehdy se do věci zapojili antropologové a archeologové. Radiokarbonová analýza prokázala, že kostra je stará 2515 až 2764 let. Krátce nato objevili archeologové další části těla mrtvé dívky, mimo jiné i její mumifikovanou ruku, a dospěli k závěru, že žila asi před 2650 lety. [caption id="attachment_10813" align="aligncenter" width="519" caption="V její lebce objevili pozůstatky benigních nádorů a na těle následky po chronických zánětech kostí. Analýza kostí také prokázala, že v dětství dívka trpěla častým nedostatkem jídla."][/caption] Za pomoci důkladné analýzy kostí dokázali antropologové rekonstruovat život zemřelé, kterou nazvali Moora. A dnes už vědí, že rozhodně nebyl lehký: Moora prožila život plný bídy a utrpení.  V její lebce objevili pozůstatky benigních nádorů a na těle následky po chronických zánětech kostí. Analýza kostí také prokázala, že v dětství dívka trpěla častým nedostatkem jídla. Experti z Hannoveru dále zjistili, že šlo o levačku a že v mládí utrpěla velký úder do hlavy, Podařilo se jim rovněž rekonstruovat její tvář. O příčině Moořiny smrti se dosud spekuluje. Na těle nebyly nalezeny žádné zbytky oděvu ani ozdoby, takže se předpokládá, že ve chvíli smrti byla nahá. Zdroj: planeta.moy.su