Podivná světla v Severní Karolíně

Už více než 100 let vzrušuje obyvatele a návštěvníky okresu Burke v Severní Karolíně podivuhodný úkaz. Nad tamější horou Brown Mountain se objevuje čas od času podivná záře, jejíž původ se ještě nikomu nepodařilo vysvětlit. Zvláštní úkaz má podobu několika různě velkých světelných koulí, které se velmi rychle pohybují nad obzorem. K vidění je celoročně, i když místní obyvatelé doporučují ke sledování měsíc listopad, kdy jsou prý světla nejjasnější a nejlépe pozorovatelná. Tajemným světlům se věnují nejen parapsychologové a záhadologové, ale stala se i objektem „seriózního“ výzkumu. Nikdo ale hádanku zatím nerozluštil a zdá se, že hned tak nerozluští. Objevila se pochopitelně řada vysvětlení. Vedle oblíbených mimozemských civilizací je to například názor, že se jedná o silná světla vlakových souprav nebo velkých automobilů projíždějících po nedaleké dálnici. To se však záhy ukázalo jako nesmysl. Další teorie hovoří o světelných efektech, jež vznikají při tlení dřeva v hustém lese, který horu pokrývá. To je sice poměrně častý a dobře popsaný jev, ale nikdy nedosahuje takových rozměrů jako karolínské světelné koule. Nepotvrdilo se ani podezření, že někde poblíž je kontaminovaná půda radiem, což by mohlo být příčinou světelných efektů. Nejspíš se ani nejedná o obdobu jevu, který je v anglosaských zemích znám jako „Oheň sv. Erasma nebo sv. Elma“. Ve Walesu se mu říká „Svíčka svatého Ducha“ a my ho známe jako Eliášův oheň. Eliášův oheň se rozděluje na dva druhy. První, krátký, září v barvách modré až do fialova, a druhý dlouhý má barvu bílou až modravou. Většinou se objevuje na vyvýšených místech, jako jsou hromosvody, stožáry, komíny a na křídlech letadel. Ve vzácnějších případech se taky může objevit na listí nebo i ve vlasech. Často je doprovázen praskavým zvukem a bzučením. Eliášův oheň je ve skutečnosti plazmatický hrotový výboj. Elektrické pole kolem objektu září z důvodu ionizace molekul kyslíku a dusíku, což je nejlépe vidět v noci. Karolinské tajemné světlo tak stále odolává svému odhalení. Nepodařilo se ho objasnit ani na nedávném kongresu vědců, který byl zaměřen jen na tento jev. Ale místní lidé jsou spokojeni. Tajemný úkaz k nim láká turisty a to je pro ně nejdůležitější.