Podivné zvuky z hlubin Tichého oceánu

Agentura NOAA (Národní úřad pro výzkum oceánu a atmosféry) zaznamenává v Tichém oceánu zvláštní zvuky, jejichž původ se zatím nepodařilo vysvětlit. Oceán vydává řadu specifických zvuků - vědci dokážou rozlišit například zvuky seismické činnosti, „zpěv“ mořských živočichů či hluk, který vydávají pohybující se ledové masy; původ některých je ale stále velkou neznámou. Objevily se už i spekulace, že podivné hučení vydávají dosud neznámí obyvatelé podmořských hlubin či přímo mimozemšťané, kteří se uchýlili na mořské dno.

Zvuk zvaný »Řev«

NOAA ho poprvé zachytila v roce 1997, byl slyšitelný na velmi nízké frekvenci. Zaznamenali ho v odlehlé části Tichého oceánu jihozápadně od Jižní Ameriky. Charakter zvuku svědčí o tom, že ho vydával nějaký živočich, ale zoologové stále nejsou schopni zvíře identifikovat. [button link="http://www.pmel.noaa.gov/vents/acoustics/sounds/bloop.wav" variation="lightgrey"]Poslechnout[/button]

»Julia«

Tento zvuk byl zaregistrován 1. března 1999, trval asi 15 sekund. Byl slyšitelný v rovníkové části Tichého oceánu, zdroj se vyskytoval někde mezi Velikonočním ostrovem a pobřežím Jižní Ameriky. »Julia« byla velmi hlasitá a zachytily ji hydrofony ležící od sebe ve vzdálenosti 5000 km. [button link="http://www.pmel.noaa.gov/vents/acoustics/sounds/julia_sound.wav" variation="lightgrey"]Poslechnout[/button]

»Zpomalení«

Zvuk zachytila NOAA 19. května 1997, trval zhruba sedm minut. Svůj název získal proto, že během této doby se jeho intenzita postupně snižovala. Od roku 1997 je tento zvuk registrován prakticky každoročně, jeho zdroj leží severně od Velikonočního ostrova. Podle některých vědců ho mohou způsobovat pohyby ledových masivů v Antarktidě, ale v místech, kde vzniká, žádný led není, takže otázka je stále otevřená. [button link="http://www.pmel.noaa.gov/vents/acoustics/sounds/noise97139.wav" variation="lightgrey"]Poslechnout[/button]

»Vlak«

Tento zvuk zachytila NOAA v rovníkové oblasti Tichého oceánu. Charakterizuje ho pravidelný nárůst hlasitosti, což částečně připomíná vlakovou píšťalu. [button link="http://www.pmel.noaa.gov/vents/acoustics/sounds/train.wav" variation="lightgrey"]Poslechnout[/button]

»Vzhůru«

NOAA ho poprvé registrovala v srpnu 1991. Skládá se z množství často se opakujících zvukových vln se zvyšující se intenzitou. I tento zvuk se objevuje každoročně, ale jeho četnost a intenzita postupně klesají. Typický je pro něj sezónní charakter - nejvyšší frekvence dosahuje na jaře a na podzim. Jeho zdroj leží severně od Antarktidy, někde na půli cesty mezi Novým Zélandem a Jižní Amerikou. Odborníci spekulují o jeho seismickém původu a spojují ho s výskytem vulkanické aktivity v oblasti. [button link="http://www.pmel.noaa.gov/vents/acoustics/sounds/upsweep20x.wav" variation="lightgrey"]Poslechnout[/button]

»Pískání «

Tento zvuk se podařilo poprvé nahrát 7. července 1997, zachytil ho pouze jediný senzor. Z tohoto důvodu jde o unikát, protože všechny ostatní zvuky zaznamenaly vždy minimálně čtyři hydrofony. Zdroj zvuku leží v rovníkové části, vzdálené zhruba 800 km od Mexico City. Připomíná pískot a trvá vždy asi minutu, objevuje se každoročně. [button link="http://www.pmel.noaa.gov/vents/acoustics/sounds/whistle16x.wav" variation="lightgrey"]Poslechnout[/button] Zdroj: oko-planet.su