Poselství na listech - nadpřirozený úkaz, nebo podvod?

Zvláštním jevem se teď zabývají brazilští záhadologové i dendrologové. Ve městě Serra rostou stromy, na jejichž listech se objevují nejrůznější symboly a slova. Neobvyklé obrazy jsou tvořeny z miniaturních teček. Protože některé mají jasnou křesťanskou symboliku, místní se domnívají, že jejich autorem není nikdo jiný než samotná Panna Maria. Zahrada, ve které "zázračné" stromy rostou, se okamžitě stala cílem poutí věřících ze všech koutů Jižní Ameriky. Zajímavé přitom je, že první zpráva zaznamenaná na listu se v místě objevila už před 16 lety, té ale nikdo nevěnoval patřičnou pozornost. Případem se zabývají i botanici a entomologové, kteří se původně domnívali, že by za vším mohl stát listokaz zahradní. Toho se chytili i všelijací pámbíčkáři, kteří soudí, že listokazy v jejich bohulibém díle inspirovalo desatero Božích přikázání. Naproti tomu představitelé katolické církve jsou z celé kauzy otrávení a otevřeně mluví o podvodu a mystifikaci.