Poslechněte si nejstarší píseň na světě – 3400 let starý hymnus

Hudebním vědcům se podařilo zrekonstruovat starobylý hudební záznam, který vznikl před více než 3400 roky. Archeologové objevili už v 50. letech minulého století v někdejším Ugaritu (dnes oblast Ras Šamra v Sýrii) několik hliněných destiček popsaných klínovým písmem. Později se zjistilo, že jde o notový záznam, provedený v sedmitónové diatonické stupnici. To bylo pro hudební vědce velkým překvapením stejně jako to, že naši předkové znali harmonii už před 3400 lety. Muzikologové se totiž domnívali, že s ní mnohem později přišli až staří Řekové. Z hlediska dějin západní hudby jde tak o revoluční objev. A jak tedy zní nejstarší dochovaná skladba na světě? Poslechněte si její provedení na midi klávesách. Ty její tvůrci pochopitelně neznali, ale podle hudebních historiků předávají dávné hudební poselství poměrně realisticky. I když co se rytmu skladby týče, jde o pouhý odhad. Zdroj: newscom.md