Překvapení na konci světa

Leží u severozápadních břehů Skotska a patří k těm nejvíce nehostinným oblastem severu Evropy. Hebridské souostroví je převážně skalnaté a bičované nápory studeného větru. A přibližně 65 kilometrů západně od Vnějších Hebrid se nachází dnes už v podstatě opuštěné souostroví St. Kilda. Boreray, jeden z jeho ostrovů, byl vždycky považován za pustý. Neexistovaly tu žádné stopy po tom, že by se tu člověk usídlil natrvalo. Přesto stačil osmidenní archeologický průzkum a účastníci malé expedice s úžasem zírali na nálezy, které tuto teorii zcela popřely.

Pro lidi nevhodné, jinak ráj zvířat

Ze St. Kildy odešli poslední obyvatelé v roce 1936, kdy se přestěhovali na svou vlastní žádost do krajů, kde je život přece jen příjemnější. Jejich předkové na přelomu 19. a 20. století občas na Boreray zajížděli na lov ptáků a ostříhat vlnu ze zdejších divoce žijících ovcí. V minulých desetiletích se o opuštěné souostroví zajímali jen přírodovědci a ochránci přírody. Díky unikátnímu biotopu je St. Kilda zapsána na seznam přírodních památek UNESCO. Díky tomu, že lidé ztratili o toto místo zájem, zde žijí vzácné druhy mořských ptáků, za zmínku stojí zvláště 45tisícová kolonie terejů, a divoké ovce se zde toulají v počtu několika stovek.

Úžasné objevy v pustině

Bádání historiků ale naznačovalo, že i ostrůvek Boreray mohl kdysi být lokalitou, kde žili lidé natrvalo. Archeologové toto „podezření“ nedávno potvrdili. Ke svému překvapení zde odkryli velmi dobře zachované zbytky kamenných stavení se sedlovou střechou, která mohou pocházet až z doby železné. Ještě více překvapující byl objev pozůstatků intenzivní zemědělské činnosti, včetně systému terasových polí. Vědci zatím nemohou přesně říci, co přesně zde pravěcí „Borerajané“ pěstovali a jak se jim to vůbec povedlo. Je možné, že před třemi tisíci lety zde panovaly trochu odlišné klimatické podmínky, které jim umožnily věnovat se zemědělství. Účastníci expedice se ale shodují v jednom: zdejší podnebí nebylo nikdy moc příjemné. Takže bychom měli před dávnými obyvateli souostroví s úctou smeknout. Jejich pobyt tady je důkazem, že když člověk chce, dokáže neuvěřitelné věci.