Proč se Evropa jmenuje Evropa? A proč je Asie zrovna Asie?

To, že žijeme v Evropě, přezdívané někdy také Starý kontinent, je pro nás naprosto automatické. Zkrátka jsme se tu narodili a co víc řešit. Ale zkuste si odpovědět na otázku, proč se „náš“ světadíl jmenuje tak, jak se jmenuje? A proč je třeba Asie Asií? Že to v učebnicích zeměpisu a dějepisu nebylo? Nevadí. Přečtěte si náš článek. Název Evropa je starý téměř čtyři tisíce let, dochoval se už v semitských nápisech pocházejících z 2. tisíciletí před naším letopočtem. Vznikl z akkadského slova „ereb“ nebo „irib“, což znamená „večerní soumrak“, tedy západ slunce. Evropa tak byla pro obyvatele staré Mezopotámií místem, kde slunce ukončuje svou denní pouť. Později přejali tento název Řekové, kteří jím pojmenovali dceru asyrského krále. A krásnou Európu mimo jiné unesl zamilovaný vládce bohů Zeus na Krétu, což jistě vědí všichni milovníci krásných řeckých mýtů. Pojmenování našeho kontinentálního souseda – Asie – rovněž vymysleli Semité. Slovo „asu“ znamenalo východ. Homér, Hérodotos a další řečtí autoři tímto jménem označovali ale jen část dnešní Malé Asie. V řecké mytologii se objevuje Asie jako dcera titána Ókeana. Název Afrika je pozdějšího původu. Roku 146 před naším letopočtem tak byla pojmenována řecká provincie vytvořená na území ovládaném dříve Kartágem. Jméno světadílu je odvozeno z názvu berberského kmene „Afrigii“ nebo „Afridi“, který žil na území dnešního Tuniska, a v překladu znamená „člověk z druhé strany“. Světadíl nazvaný Amerika objevil pro Evropu roku 1492 Kryštof Kolumbus, ale jméno dostala prý omylem, a to po dalším slavném mořeplavci, Italovi Amerigo Vespuccim (1451-1512). Pojmenování nového kontinentu vytvořil německý kosmograf M.Waldseemüller rok 1507. Tento název se zpočátku vztahoval jen na Jižní Ameriku, od roku 1538 se však stal běžným označením pro celý světadíl. A jak to je s nejmenším světadílem – Austrálií? Její jméno pochází latinského „australis“ (jižní). Původně se ale jmenovala Nové Holandsko, tak ji označil mořeplavec Abel Tasman, který byl, jak je asi jasné, národností Holanďan. Dnešní název Austrálie prvně uvedl francouzský historik Charles de Brosses roku 1756. Běžně se ale začal používat až po roce 1814, kdy anglický spisovatel Matthew Flinders vydal spis „Voyage to the Terra Australia“. A už nám zbývají jen dva „ledové kontinenty“. Název Arktida je vytvořen z řeckého slova „arktos“ (medvěd), protože že Arktida leží pod souhvězdím Velkého medvěda. Označení Antarktida je uměle vytvořeno z řeckého „anti“ (proti) a „Arktida“, jedná se tedy o kontinent ležící „proti Arktidě“.