Prolomili Poláci známý šifrovací kód Enigma?

Populární a mnohdy téměř mystický nacistický šifrovací přístroj Enigma opět rozvířil vášnivou diskuzi. V západní Evropě se obecně má za to, že tento kód jako první rozlomili Britové. Ve skutečnosti tuto šifru jako první dekódovali polští matematici a to o několik let dříve, než se píše v odborné literatuře. Nacisté za druhé světové války používali k posílání tajných depeší speciální kódovací přístroj Enigma. Na jeho vývoji se tenkrát podílelo několik předních odborníků a sami nacističtí pohlaváři se domnívali, že je neprolomitelný. V tom se ale zmýlili… Obecně se má za to, že kód rozluštili Britové v dešifrovacím centru Bletchley Park. Proti této domněnce však brojí polský parlament. Enigmu totiž rozluštili polští matematici Marian Rejewski, Jerzy Rozycki a Henryk Zygalski již koncem roku 1932. Tedy o několik let dříve, než na jejich objev navázali britští kryptologové. Informace o tom, jak dešifrovat kód Enigma, předala polská armáda britské a francouzské rozvědce při schůzce ve Varšavě v červenci 1939, jen pár týdnů před začátkem druhé světové války. Dokonce jim darovali několik replik Enigmy. [box_info]

Šifrovací stroj Enigma

Enigma byl přenosný šifrovací stroj (mechanismus), používaný k šifrování a dešifrování tajných údajů. Byla používána od počátku dvacátých let dvacátého století, nejdříve pro šifrování civilních zpráv, později ji začaly používat i armády a vlády některých zemí, například Německo ve 2. světové válce. [/box_info] „Cítíme velkou nespravedlnost, že se ve světě zapomíná na významný podíl pro dekódování Enigmy našimi odborníky. Je naší povinností lidem připomenout, co naši kryptologové dokázali,“ uvedl senátor Piotr Zientarski. Dekódování Enigmy a tím možnost číst tajné depeše nacistů zkrátila válku o několik let a zachránila deseti tisíce životů, míní historikové. Podíl polských odborníků se však v západní Evropě ignoruje.