Setkání dvou starověkých civilizací: jak se dostaly čínské ostatky do římského hrobu?

Archeologové zkoumají 22 koster, které byly nedávno nalezeny v antickém římském hrobě pocházejícím z 2. až 4. století n. l. v Londýně. Dva z pohřbených byli nositeli východoasijských genů - podle všeho šlo o obyvatele starověké Číny. Archeologové uvádějí, že bude zřejmě nutné přepsat učebnice dějepisu, protože je zjevné, že kontakty těchto těchto dávných civilizací byly mnohem těsnější, než se až doposud tušilo. Obě starobylé říše od sebe dělilo 5000 mil vyplněných horskými hřebeny, bezútěšnými pouštěmi a nekonečnými stepmi. Nicméně kosterní nálezy svědčí o tom, že mezi římskými impériem a čínským císařstvím existovaly velmi úzké kontakty. Z dochovaných účetních záznamů se ví, že Číňané se zvědavostí přijímali „vysoké a ctnostné“ zástupce Říma, zatímco Římané považovali obyvatele Říše středu za „tajemné“ a nesmírně obdivovali jejich hedvábné tkaniny. Na území někdejšího starověkého Říma byla až dosud nalezena jediná čínská kostra – šlo o dospělého muže, který byl pohřben ve Vagnari v dnešní Itálii. Jenže teď byly nalezeny další dvě, a to v mnohem vzdálenější oblasti někdejšího římského Londinia (Londýna). Experti zatím nezjistili přesný genetický původ obou koster, podle nich je ale vysoce pravděpodobné, že dotyční pocházeli z Číny. Archeoložka Londýnského muzea Dr. Rebecca Redfern řekla, že nový nález považují odborníci za unikát. „Expanze římské říše na většině území západní Evropy a Středomoří zjevně vedla k daleko větší asimilaci a pohybu mnoha etnicky a geograficky odlišných komunit, než jsme až dosud předpokládali,“ uvedla R. Redfern.