Šlechtické děti ve středověku byly podvyživené

K smrti podvyživené děti si obvykle spojujeme s rozvojovými částmi světa a v historické Evropě s dětmi těch nejchudších. Stačí si vzpomenout, jak tuto chudobu popisoval například Charles Dickens ve svých románech. Nikoho by asi nenapadlo, že špatná výživa trápila ve středověku a na počátku novověku i děti z nejbohatších evropských šlechtických rodů. Při nedávných archeologických průzkumech medicejských hrobek v bazilice svatého Lorenza ve Florencii byly nalezeny dětské kostry z 16. a 17. století, které naše představy o „vykrmených“ šlechtických dětech vyvracejí. Malí potomci rodu Medicejských, jehož členové prosluli nejen jako válečníci a politici, ale také jako mocní mecenáši umělců, jako byl například Leonardo da Vinci, byli pohřbeni poblíž hrobky posledního medicejského velkovévody Giangastona (1671-1737). Jednalo se o děti ve věkovém rozmezí od několika měsíců až do pěti let a jejich kostřičky vykazovaly známky silné podvýživy a křivice, kterou způsobuje hlavně nedostatek vitaminu D. Právě křivice byla příčinou i nepřehlédnutelných deformací dětských lebek. Jak se ale mohlo stát, že v tak bohaté rodině se objevovaly nemoci spojované s těmi nejchudšími z chudých? Nebylo to pochopitelně nedostatkem jídla. Důvodem byl spíše způsob života, který děti z bohatých rodin v minulosti vedly. Třeba se skoro vůbec nedostaly ven z chladných palácových zdí. Nepřišly tak prakticky vůbec do styku se slunečním zářením, nejsilnějším přirozeným zdrojem vitaminu D.
Při nedávných archeologických průzkumech medicejských hrobek v bazilice svatého Lorenza ve Florencii byly nalezeny dětské kostry z 16. a 17. století, které naše představy o „vykrmených“ šlechtických dětech vyvracejí.
Ještě dlouho do novověku byla rovněž běžná praxe, kdy batolata dostávala jako jedinou stravu mateřské mléko od svých kojných. Chyběly jim proto živiny a vitaminy, které naše děti získávají z obilnin, masa, zeleniny a ovoce. O vlastní potomstvo se šlechta začínala zajímat až ve chvíli, kdy odrostlo plenkám a projevilo životaschopnost, která mu umožňovala, aby se chlapci učili základům válečnického umění a dívenky zas „domácím“ pracím. Ani pak se ale hlavně malé slečny nedočkaly sluneční vitaminové lázně, protože tehdejším ideálem krásy byla mléčně bílá pleť, kterou by opálení zničilo. Zdroj: DailyMail

Publikováno: 11. 06. 2013

Kategorie: Historie

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: děti | Giangaston Medici | křivice | Medicejští | Medici | nedostatek vitaminu D | podvýživa