Šokující dokument ufologů – mimozemské hroby?

Posvátnou horu Ulytau, o níž se říká, že je kolébkou Kazachů, budou zkoumat ufologové, kteří natáčejí film pro TV stanici Discovery. Podle některých informací se totiž na jejím úpatí nalézá místo posledního odpočinku mimozemských bytostí. Autoři dokumentu jsou přesvědčeni, že poté budou schopni vysvětlit zvláštní vztah, který k hoře Ulytau chovali představitelé kipčackých plemen. Je známo, že u posvátné hory jsou mohyly zakladatelů Kazašského chanátu, chánů Janybeka a Kereje, a je zde také pochován Čingischánův nejstarší syn Džuči. Šéf expedice Eržan Bajmuchanov k projektu uvedl: „Film, který u Ulytau natáčí Gerhard Birke, je věnován hrobům vyslanců mimozemských civilizací. Sběr materiálů pro natáčení nám trval dva roky.“ V legendách mnoha národů lze najít příběhy o „bozích“, kteří se od obyčejných lidí lišili vysokým vzrůstem. Archeologové už několikrát našli pozůstatky mimořádně vysokých lidí – někteří měli měřit i tři metry. Vědci se pokoušejí zjistit, o jakou rasu „obrů“ vlastně šlo. Z tohoto důvodu se nyní prověřuje i starobylé pohřebiště u hory Ulytau, kde před časem objevili ostatky svatého muže jménem Arystan-baba, který měřil právě tři metry. V podhůří Ulytau je i mauzoleum chána Alaše, který byl předkem Kazachů. Také Alaš byl mimořádně vysoký a podle některých zdrojů mohlo jít ve skutečnosti o mimozemskou bytost. Staré mumie a kosterní ostatky, které údajně nepatří příslušníkům lidské rasy, byly objeveny na více místech naší planety. Například v roce 2009 byly v africké Rwandě nalezeny hroby asi 200 neznámých bytostí, které byly pohřbeny přibližně před 500 lety. Vědci se původně domnívali, že jde o pozůstatky dávného osídlení, avšak výzkumy prokázaly, že nález nemá nic společného s běžnými lidmi. Objevily se nejrůznější hypotézy o jejich původu – mohlo jít o nejrůznější genetické mutace, nebo právě o mimozemšťany.  Pokud platí druhá možnost, otázka zní: odkud sem „vetřelci“ přišli a co bylo příčinou jejich smrti. Podle některých odborníků mohli podlehnout akutním respiračním nemocem. Zdroj: Tainy.net