Příčinou Leninovy smrti mohla být otrava

Co způsobilo smrt vůdce bolševické revoluce Vladimíra Iljiče Lenina (1870 – 1924)? Oficiální lékařská zpráva uváděla rozsáhlou aterosklerózu mozkových cév a jako přímou příčinou smrti pak přerušení krevního zásobení mozku a krvácení do měkkých tkání.

Read More