měření hluku aplikace

Měření Hluku Aplikace

Aplikace pro měření hluku: Ticho po pěšině?

Princip fungování Funguje na principu tepelného čerpadla, které odebírá teplo z okolního vzduchu, vody nebo země a předává ho do vytápěného prostoru. Využívá chladivo, které mění skupenství a tím absorbuje a uvolňuje teplo. Kompresor stlačuje chladivo, čímž zvyšuje jeho teplotu. Toto teplo se následně předává do...