vegetativní stav

Lidé v kómatu mohou odpovídat na otázky

Britští a belgičtí vědci zjistili, že s pacienty v kómatu lze navázat kontakt. O kómatu se mluví ve spojení s hlubokým bezvědomím, resp. těžkou formou ztráty vědomí. Jedním z jeho druhů je i tzv. vigilní (bdělé) kóma. Dosud se soudilo, že pacienti ve fázi bdělého kómatu nedisponují funkčním vědomím a na okolí...