Tajemný genetický disk

Jde o jeden z nejzáhadnějších artefaktů z minulosti – kamenný disk, který byl objeven v Kolumbii, jehož obě jeho strany jsou pokryty vyobrazeními plodu ve všech fázích jeho vývoje. Tzv. genetický disk měří v průměru 27 cm, váží 2 kg a je starý 6000 let. Nabízí se otázka, kde vzali naši dávní předkové tak přesné informace o tom, jak vývoj plodu probíhá. Artefakt je zhotovený z lyditu (buližníku), který má vysokou tvrdost. Proto ho lidé v pravěku používali někdy místo pazourků. Právě jeho tvrdost je ale důvodem, proč se do něj obtížně cokoli vyřezává – a to včetně moderních nástrojů. Na disku je přitom s mimořádnou přesností zobrazen celý reprodukční proces, a to včetně mužských a ženských orgánů v okamžiku početí, nitroděložního vývoje plodu i zrození dítěte. Pokud si ho představíme jako hodinový ciferník, v jeho horní levé části, přibližně na úrovni čísla 11, je vyobrazeno mužské varle bez spermií a hned vedle je varle se spermiemi. Je zřejmé, že autor chtěl ukázat proces tvorby mužského semene. Pro informaci: to, jak spermie vypadá, zjistil až Antoni van Leeuwenhoek v roce 1677 – a to díky mikroskopu. Kde vzali naši dávní předkové tyto znalosti? Zarážející jsou i další obrázky na disku. Například lidské embryo ve všech fázích svého vývoje je zobrazeno s velkou precizností včetně velkých očí, které jakoby leží v okrajových částích hlavy, zdůrazněn je i široký segment nosu. Artefakt, který byl objeven v jedné z podzemních chodeb v oblasti Sutatausa, zkoumá tým profesora Jaimeho Gutiérreze-Legy. Zdroj: paranormal-news.ru

Publikováno: 14. 09. 2015

Kategorie: Historie

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: buližník | fáze vývoje | genetický disk | lydit | plod | spermie