Teleportace: sci-fi, nebo skutečnost?

Představte si, že jste v Praze a zatoužíte se podívat třeba do australského Sydney. Na vteřinku zavřete oči, a když je otevřete, stojíte před futuristickou budovou sydneyské Opery. Je teleportace fantazie, nebo skutečnost? Většina z vás se s pojmem teleportace nejspíš setkala. Zcela určitě ji znají příznivci Star Treku a čtenáři vědecko-fantastické literatury – známá je například povídka Moucha. Podle slovníku jde o „metodu přemisťování objektů pomocí jejich rozložení na mikroskopické částice, přenesení na místo určení a opětného zhmotnění složením těchto částic. Zařízení, které slouží k takovémuto přenosu, se říká teleport. Je něco takového ale vůbec možné?

Z Filipín do Mexika rychlostí světla

Je zajímavé, že údajně hodnověrná svědectví o tom, že k teleportaci lidí skutečně došlo, jsou stará už několik století. Často je zmiňován případ, ke kterému mělo dojít 25. října 1593 v Mexico City. Tehdy se na stráži před zdejším palácem objevil voják, jehož pluk sídlil již delší čas na Filipínách, tedy asi devět tisíc mil daleko. Protože voják měl nevhodnou uniformu, byl zatčen a předán inkvizičnímu soudu. Při výslechu uvedl, že nemá tušení, jak se ocitl v Mexiku a tvrdil, že stál na stráži před palácem filipínského guvernéra v Manile. Řekl také, že guvernér byl noc předtím zavražděn. Až dva měsíce poté se do Mexika dostala loď z Filipín a kapitán vojákovu informaci o vraždě potvrdil. Soud nešťastníka nakonec propustil a on se mohl vrátit – teď už po moři - zpět na Filipíny. [caption id="attachment_11182" align="alignnone" width="600"] Teleportace - podle slovníku jde o „metodu přemisťování objektů pomocí jejich rozložení na mikroskopické částice, přenesení na místo určení a opětného zhmotnění složením těchto částic.[/caption]

Jeptiška, která křtila indiány

Známý je také případ španělské jeptišky Marie z Agredy (1602 až 1665). V letech 1620 až 1631 se zjevovala mezi indiánskými kmeny v dnešních severoamerických státech Texas, Arizona a Nové Mexiko a kázala jim o křesťanství. Indiáni pak houfně konvertovali ke katolické víře. V roce 1622 poslal otec Alonso de Benavides z Nového Mexika dopis papeži Urbanu III. s dotazem, koho s tak úspěšnou křesťanskou misí do Nového světa poslal. Sami indiáni mu totiž tvrdili, že je křtila bílá žena, která na hlavě nosila čepec. Po nějaké době se na základě drobností, které na místě zanechala, zjistilo, že pocházejí z kláštera v Agredě a dotyčnou je řádová sestra Maria. Ta přitom brány kláštera nikdy neopustila. V roce 1630 ji Benavides v Agredě osobně vyhledal a během rozhovoru zjistil, že i Mariina výpověď souhlasí s tím, co mu vyprávěli indiáni. Potvrdilo se také, že jeptiška zná velmi dobře všechna místa, kde se měla objevit, ačkoli Nový svět v životě fyzicky nenavštívila. Zjevila se tam přitom nejméně v pěti stech případech!
Neobvyklým úkazem se později zabývali vědci a například závěrečná zpráva Jamese A. Carrica uvádí: „To, že sestra Maria skutečně mnohokrát navštívila Ameriku, potvrdily dokumenty španělských konkvistadorů, francouzských výzkumníků i naprosto identická tvrzení nejrůznějších indiánských kmenů, které žily tisíce mil daleko od sebe.“ Z historie jsou známé i případy teleportace australských Aboriginů.

Teleportace lidského vědomí?

Poslední dobou přichází teleportace opatrně na přetřes i mezi jadernými fyziky, a to zejména v souvislosti s e-materiály. Ovšem dvě nezávislé skupiny vědců v Innsbrucku a v Římě provedly už v roce 1997 úspěšnou teleportaci kvantových fotonů, o čemž informoval také tisk. Hlasitěji se o této problematice začalo mluvit o dva roky později, kdy vědci z laboratoře Los Alamos a kalifornského technologického institutu Celtech v Pasadeně celou záležitost experimentálně potvrdili. Vědci každopádně netvrdí, že lze teleportovat složitější hmotné objekty nebo dokonce člověka, ale předpokládají, že někdy v budoucnu bude možné využívat teleportaci při stavbě kvantových počítačů, které budou mnohonásobně rychlejší než ty současné. Někteří neortodoxní vědci se dokonce domnívají, že teleportace bude jednou možná i v takové podobě, jakou známe ze sci-fi. Tvrdí, že lidský mozek je vlastně takový kvantový počítač. Až se podaří prozkoumat, jak mozek skutečně funguje, naučíme se budovat jeho kvantové kopie. Ty pak podrobíme teleportaci a lidské vědomí bude možné vyslat na jakoukoli vzdálenost. Přesun hmotného těla při tom nebude vůbec nutný.

Star Trek - transporter! Dočkáme se v budoucnosti?