UFO nad Norskem aneb Hessdalenský jev čeká stále na své objasnění

Podivná světla, která se pravidelně objevují na obloze nad norským údolím Hessdalen, patří k dosud nevyřešeným záhadám. První zprávy o jejich pozorování přitom pocházejí už ze 40. let minulého století. Informace místních obyvatel zpočátku nikdo nebral vážně, ale od prosince 1981 do léta 1984 se světla nad údolím objevovala v průměru 15 až 20x týdně a byly pořízeny i jejich fotografie. V roce 1983 se proto do Hessdalenu vypravil vědecký tým, aby záhadě přišel na kloub. Na místě instaloval výzkumnou stanici, ze které se v roce 1998 stala interaktivní „modrá skříňka“. Zařízení automaticky fotografuje okolní krajinu jednou za minutu. K dispozici má tři kamery a systém ELFO, který zaznamenává elektromagnetické signály. Hessdalenská světla jsou nejčastěji bílá nebo žlutá a někdy se dají pozorovat i déle než hodinu. Často visí nehybně nad údolím, jindy pomalu plují po obloze a sem tam přelétnou velkou rychlostí. „Přístroje naměřily, že světla se pohybují rychlostí 0 až 8 km za sekundu, “ řekl jeden z autorů výzkumu, dr. Erling Strand z univerzity v Östlundu. Vědci se zpočátku přikláněli k názoru, že by mohlo jít o plazmovou kapsu v atmosféře, ale teorii ionizovaného plynu se jim nepodařilo potvrdit. Zvažovalo se také, že světla by mohla být produktem piezoelektřiny generované ve zdejších skalách, protože krystalické horniny obsahují křemenná zrna, jež vytvářejí intenzivní elektrický náboj. I tato teorie padla. Nepodařilo se prokázat ani hypotézu, že by mohlo jít o zrcadlení, konkrétně o světla aut, která projíždějí po silnici mezi Oslo a Trondheimem.
Informace místních obyvatel zpočátku nikdo nebral vážně, ale od prosince 1981 do léta 1984 se světla nad údolím objevovala v průměru 15 až 20x týdně a byly pořízeny i jejich fotografie. V roce 1983 se proto do Hessdalenu vypravil vědecký tým, aby záhadě přišel na kloub.
Světla se v současnosti nevyskytují tak často jako v 80. letech, je možné je vidět přibližně 20x do roka. Norští vědci, kteří mezitím na „Projektu Hessdalen“ začali spolupracovat s italskými a francouzskými kolegy, stále netuší, co je jejich podstatou. „Zřejmě jde o nějaký dosud neznámý atmosférický nebo fyzikální jev, který si vyžádá dlouhodobý výzkum,“ dodal dr. Strand. Zdroj: NatGeo