Únosy mimozemšťany – pravda, nebo výmysl?

K vyprávění lidí, kteří byli údajně unesení mimozemšťany, se někteří z nás staví skepticky, jiní jim naopak bezvýhradně věří. O tomto fenoménu byly popsány už stohy papíru, ale s konkrétními závěry je potíž. Lidé, kteří příběhy považují za smyšlené, argumentují tím, že obětem únosů jde především o vlastní zviditelnění a o pár minut slávy. A ti, kteří zkazkám unesených věří, tvrdí, že dotyční mohou jen stěží něco dokázat, protože mimozemšťané po sobě zametli stopy. Příběhy obětí se liší. Někteří lidé tvrdí, že během únosu byli paralyzováni a nemohli téměř dýchat. Druzí si zase uchovali schopnost mluvit a pohybovat se, ale v danou chvíli jim to nebylo nic platné. Pokud srovnáme starší příběhy s těmi ze současnosti, je patrné, že ty modernější zacházejí více do detailů, a jsou tak pro veřejnost atraktivnější. Pochybnosti jsou proto namístě. Skeptikové možnou mimozemskou invazi odmítají jako něco pavědeckého a pokoušejí se přijít s vlastními hypotézami. Podle nich je za únosy třeba hledat psychický stav údajných obětí. V této souvislosti zmiňují například dočasnou schizofrenii, halucinace, epilepsii i spánkovou paralýzu. U spánkové paralýzy ovšem stojí za zmínku, že lidé, kteří jí trpí, jsou si vědomi svého bdělého stavu, během kterého se nedokážou pohnout, ale nikdy ho nespojují s mimozemskými únosy. Někdy se únosy vysvětlují také jako psychická sebeobrana vůči zcela jiným událostem, například sexuálnímu zneužívání. Mnozí z údajně unesených mohou být také pod vlivem návykových látek. [quote]Příběhy obětí se liší. Někteří lidé tvrdí, že během únosu byli paralyzováni a nemohli téměř dýchat. Druzí si zase uchovali schopnost mluvit a pohybovat se, ale v danou chvíli jim to nebylo nic platné. [/quote] Podle astronoma Carla Sagana se všechny příběhy unesených podobají zkazkám našich předků, kteří mluvili o pronásledování ďáblem nebo démony. A popisy mimozemšťanů se s popisy démonů shodují – také nemají pohlavní znaky, žijí v nebi, mohou procházet stěnou a ovládají telepatii. O čem to svědčí? Buď nás mimozemšťané unášejí a zkoumají už po staletí, anebo my lidé prostě máme rádi mystifikaci. Zdroj: tainy.net