Už staří Čechové aneb Karel IV. za nic nemůže

Také jste se ve škole učili slavnou Vrchlického báseň „Romance o Karlu IV“? A pamatujete si na verš „...toť první víno, které v Čechách zrálo“? Tak vám teď rychle vysvětlíme, že báseň je to sice pěkná, ale příběh v ní zpodobněný je prostě a jednoduše básníkova licence. Výše citované verše zavinily jeden velký historický omyl, který se u nás stále traduje: že pěstování vinné révy u nás zavedl Otec vlasti, moudrý císař Karel IV. Jenže keříky vinné révy u nás rostly a plodily už staletí před ním.

Víno máme díky Římanům

Vinná réva k nám nepřišla ani z Francie ani z Porýní, dalšího kraje vínu zaslíbenému. Její pěstování u nás »zavinili« Římané a vínoplodná rostlinka k nám dorazila přes Podunají. Na svazích kolem Dunaje pěstovali révu římští vojáci, kteří sídlili v nejsevernějších posádkách římského impéria. Podle všeho se jednalo o rostliny, které jsou přímými předky současné odrůdy Tramín červený. Tu si Římané vybrali proto, že byla velmi odolná a bez úhony přežila i nepříjemné středoevropské zimy. Z Podunají se pěstování vinné révy rychle rozšířilo na Moravu a pak také do Čech. Například nedaleko Mělníka, poblíž městečka Všetaty, se táhne nevysoký kopec s půvabným jménem Cecemín. Tam podle legendy, která tentokrát nejspíš nelže, existovala vinice už v dobách knížete Václava. A víno se tu pěstuje dodnes. V raném středověku byste našli vinici u leckterého hradu, pochopitelně v těch částech naší země, kde se révě dařilo. Našim předkům nešlo tolik o kvalitu jako o to, aby vůbec nějaké víno měli. Křesťanská církev ho totiž považovala za jedinou tekutinu, která se během mše mohla změnit ve víno. Takovou vinici měl i Pražský hrad a my se na ni můžeme dokonce jít dodnes podívat: nedávno byla s úspěchem obnovena.

A přece jen Karel...

Ale Karel IV. přece jen o české vinařství jisté zásluhy má. Dovezl k nám sazenice kvalitní odrůdové révy z Burgundska. Tím Čechům zajistil kvalitní pití a vinařům odrůdy, které dobře snášely naše střídavé podnebí. Ostatně v Burgundsku panuje podobné klima jako u nás. Císař také přikázal, aby všechny jižní svahy kolem Prahy byly osázeny révou. Dnes z nich zůstalo jen pramálo, ale minimálně si na ně vzpomeneme, když se dostaneme do pražské čtvrti zvané Vinohrady. Po vzoru hlavního města se vinice začaly objevovat i v okolí dalších měst a městeček, i když po nich už přežila jen vzpomínka v podobě místopisného názvu.

Publikováno: 01. 05. 2011

Kategorie: Historie

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: historie | karel iv | Morava | počátky | původ | vinná réva | víno | Všetaty