Věříte na mimozemšťany? Pak jste nejspíš ateista nebo muslim

Dokonce i seriózní věda se poslední dobou zajímá o mimozemský život. A někteří vědci si kladou otázku: věří lidé na E. T., nebo ne? Bojí se jich? Co by dělali, kdyby se jim ocitli tváří v tvář? Jsme vůbec připraveni na mimozemskou návštěvu? Profesor astronomie David Weintraub z Vanderbiltovy univerzity v Nashville v Tennessee provedl na toto téma průzkum mezi lidmi nejrůznějšího náboženského přesvědčení a výsledky pak prezentoval v knize Náboženství a mimozemský život. Dotazováním mezi respondenty zjistil, že na mimozemšťany věří nejvíc ateisté (55 %). Na druhém místě jsou to pak muslimové (44 %), následováni židy (37 %) a hinduisty (36 %). Na mimozemšťany věří nejméně lidé, kteří se hlásí ke křesťanské víře – pouhých 32 % z nich si myslí, že ve vesmíru je život. Profesor Weintraub v této souvislosti dodává, že víra v mimozemský život je do jisté míry také formou náboženství. Vlastní výzkum provedl i profesor teologie Ted Peters z Pacific Lutheran Theological Seminary v Berkeley v Kalifornii. Zjišťoval, zda by se světová náboženství dokázala vyrovnat s případnou existencí mimozemšťanů, a zda by to neotřáslo vírou lidí v Boha. Jako nejtolerantnější vyšli z jeho výzkumu buddhisté. Většina z nich uvedla, že mimozemšťané jejich víru nijak neovlivní. Čtyřicet procent z nich se přitom domnívá, že na ostatní náboženství by existence mimozemšťanů mohla mít negativní dopad. Co se katolíků týká, přibližně 8 % vnímá mimozemšťany jako přímou hrozbu svého náboženského přesvědčení. Uvedli také, že by byli silně otřeseni, kdyby se existence vyspělého mimozemského života potvrdila.

Publikováno: 04. 10. 2014

Kategorie: Zajímavosti

Autor: josefina.hahnova

Tagy: ateista | buddhista | hinduista | křesťan | mimozemský život | mimozemšťan | muslim | žid