Víme, jak vypadal náš předek, který žil před 200 tisíci lety

Jihoitalské město Altamura by nebylo nejspíš vůbec zajímavé, kdyby se v jeho blízkosti nenacházela vápencová jeskyně Lamalunga, kde byly nalezeny zvápenatělé tělesné ostatky našeho předka, kterému se od té doby přezdívá Altamurský člověk. Díky práci dvou Nizozemců, bratrů Adrie a Alfonse Kennisových, nyní můžeme překlenout propast statisíců let a pohlédnout mu do tváře. Jen pro pořádek uveďme, že Adrie a Alfons jsou také autory nejlepší současné rekonstrukce vzhledu slavného Ötziho. Nejnovější antropologické průzkumy ukazují, že v případě „muže z Altamury“ se jedná o jakéhosi „praneandrtálce“. Patřil pravděpodobně do rodiny Homo heidelbergensis, jejíž příslušníci byli nejspíš jak předky Homo sapiens, tak našich bratranců neandrtálců. [caption id="attachment_18618" align="aligncenter" width="306"]Nejnovější antropologické průzkumy ukazují, že v případě „muže z Altamury“ se jedná o jakéhosi „praneandrtálce“. Nejnovější antropologické průzkumy ukazují, že v případě „muže z Altamury“ se jedná o jakéhosi „praneandrtálce“.[/caption] Nešťastník, který našel svou smrt v Lamalunze, zemřel před necelými 200 tisíci let a jeho konec byl skutečně tragický. Nějakou, nejspíše nešťastnou náhodou, spadl do jeskyní průrvy, a jeho zranění byla natolik vážná, že nebyl schopen se zachránit a nedokázali to ani jeho druzi, pokud byli tragédii vůbec přítomni. Zemřel ale nikoliv na následky poranění, nýbrž na naprostě vyčerpání a vyhladovění.