Z historie konců světa – předpovědi o apokalypse jsou tu už od nepaměti

Lidstvo předpovídá konce světa už od jeho samotného počátku. Až dosud měly všechny tyto chmurné předpovědi jedno společné - nikdy se nenaplnily. Staří Římané věřili, že jejich civilizace zanikne 120 let po založení města. Řím byl podle našeho kalendáře založen v roce 634 př. n. l. Podle legendy jednoho z jeho zakladatelů, Romula, navštívilo 12 orlů, z nichž každý reprezentoval 10 let. Římská říše byla ve skutečnosti zničena až v roce 476 n. l. První generace křesťanů věřila, že Ježíš se vrátí a jeho příchod bude znamenat soudný den. "Potom řekl Ježíš svým učedníkům: Amen, pravím vám, že jsou zde někteří stojící, kteří neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka přicházet v jeho království". Když k tomu za jejich života nedošlo, očekávala soudný den za svého života každá další generace křesťanů. Například biskup Hilarius z Poitiers předpověděl zánik světa na rok 365 n. l. Byl totiž přesvědčen, že císař Constantius II. je převlečený Antikrist. Jeho současník Martin z Tours byl přesvědčen, že apokalypsa nastane někdy mezi roky 375 a 400. Také on neměl pochybnosti o tom, že Antikrist je mezi námi. Doslova masovou hysterii vyvolal blížící se rok 1000. Když se nic nestalo, usoudili naši předkové, že svět ve skutečnosti zanikne až v roce 1033, tedy rovných 1000 let po Kristově ukřižování. A zase nic…
Někdo si dal tu práci a veškeré existující katastrofické předpovědi spočítal. Vyšlo najevo, že lidstvo očekávalo konec světa 242x.
Křesťanští "čekatelé" na konec světa se objevili i v českých zemích. Říkalo se jim adamité nebo flagelanti a několikrát během středověku vyděsili své okolí hysterickými průvody, kdy se nazí bičovali koženými důtkami a mumlali fanatické modlitby. Jejich vystoupení popisovali i tehdejší svědci, zvyklí na leccos, jako zosobněné šílenství. A to vše se odehrávalo právě v očekávání konce světa, který nikdy nepřišel. Vědecky na to šel dominikánský mnich a filozof Tommaso Campanella, který předpověděl, že v roce 1603 se Země srazí se Sluncem. Jeho názory byly nicméně natolik kacířské, že se dostal do sporu s církevními autoritami. Trestu smrti unikl jen díky tomu, že předstíral šílenství, nicméně ve vězení si za své "pythagorejské názory" odseděl 27 let. [caption id="attachment_13446" align="alignnone" width="620"]Lidstvo předpovídá konce světa už od jeho samotného počátku. Až dosud měly všechny tyto chmurné předpovědi jedno společné - nikdy se nenaplnily. Lidstvo předpovídá konce světa už od jeho samotného počátku. Až dosud měly všechny tyto chmurné předpovědi jedno společné - nikdy se nenaplnily.[/caption] Kapitolou samou pro sebe jsou Svědkové Jehovovi. Jen na 20. století předpověděli konec světa 17x (konkrétně na roky 1906, 1910, 1914, 1915, 1917, 1918, 1920, 1921, 1925, 1926, 1928, 1932, 1935, 1940, 1951, 1975 a 2000). Ze stejného soudku jsou i předpovědi Harolda Campinga, který svůj zatím poslední soudný den datoval na 21. říjen 2011. Z poslední doby si všichni pamatujeme "krizový rok 2000". Už od poloviny 90. let panovaly velké obavy, co se 1. ledna 2000 stane s počítačovými programy a katastrofické scénáře předpokládaly možné havárie elektráren i pozemního a leteckého provozu, což by způsobilo kataklyzma globálních rozměrů. Někdo si dal tu práci a veškeré existující katastrofické předpovědi spočítal. Vyšlo najevo, že lidstvo očekávalo konec světa 242x. Jak známo, další datum je stanoveno na zítřek. Na toto téma vzniklo i velké množství vtipů a legrácek. [box_light]

Jak to tedy bude zítra vypadat?

[one_half]05:00 - Budíček 06:00 - Příchod Mayské delegace 07:00 - Příchod mimozemšťanů 08:00 - Příchod vedoucích představitelů EU 09:00 - Příchod Svatých a nebeské delegace 10:00 - Hymna na počest konce světa - Stairway to Heaven, Highway to Hell 11:00 - Uvítací řeč pronesená organizátory Ivo A. Bendou, Petrem Hájkem a Adamem B. Bartošem 12:00 - Vyhodnocení vývoje lidstva v posledních třech tisíciletích 14:00 - Tisková konference[/one_half] [one_half_last]16:00 - Vyjádření Tomio Okamury 17:00 - Začátek estrády. 17:10 - Dan Nekonečný 17:30 - Tombola o hodnotné ceny 18:00 - Odchod mayské a mimozemské delegace 19:00 - Ohňostroj 21:00 - Odchod nebeských delegací 22:00 - Ukončení slavnosti a závěrečné slovo Václava Klause 23:00 - Konec světa 23:30 - Slavnostní projev o budoucnosti Evropské Unie[/one_half_last] [/box_light]