Za kanibaly do Českého ráje

Kraj, kam dnes proudí v létě i v zimě davy turistů, protože je láká svým poklidem a malebnými přírodními zákoutími, byl v době bronzové rejdištěm pohanských obyvatel, kteří rozhodně nepohrdli masem svých soukmenovců. Skalní masiv Mužský je jedním z nejznámějších míst Českého ráje. Méně už se ví, že tu v mladší době kamenné bylo rozsáhlé hradiště, které obývali i lidé popelnicových polí, jak potvrzují četné archeologické nálezy datované do období kolem 1300 př. n. l. Mezi tím, co archeologové objevili, se nalézají i stopy rituálního kanibalismu: nalezené lidské kosterní pozůstatky nesou neklamné stopy pečení i vaření. A nejednalo se jen o jedince z jiných kmenů, ale i o "vlastní" snědené nebožtíky, kteří měli zřejmě svým příbuzným zajistit přízeň u bohů a životodárnou sílu. Ostatně kultura popelnicových polí byla velmi blízká kultuře knovízské, která byla kanibalismem proslulá.

Indiana Jones po česku

Někdy v 5. století dorazili do Českého ráje Keltové a ani oni si tu nepočínali zrovna humánně. Na Klamorně (což je součást hradištního okrsku na Mužském) bylo objeveno podzemní obydlí s pozůstatky sedmi brutálně zmasakrovaných lidí, včetně malého dítěte. Nejspíš se jednalo o původní obyvatele, kteří se Keltům během jejich expanze nějak znelíbili.
Mezi tím, co archeologové objevili, se nalézají i stopy rituálního kanibalismu: nalezené lidské kosterní pozůstatky nesou neklamné stopy pečení i vaření. A nejednalo se jen o jedince z jiných kmenů, ale i o "vlastní" snědené nebožtíky, kteří měli zřejmě svým příbuzným zajistit přízeň u bohů a životodárnou sílu.
Keltové se do Českého ráje doslova zamilovali a podle všeho v podstatě celou tuto oblast považovali za posvátnou a budovali zde kultovní místa. Jedno takové bylo v roce 1997 objeveno v údolí Plakánek, nacházejícím se nadohled od hradu Kost. Svatyní tu byla Knobloch - Skálova jeskyně, v níž prožili čeští archeologové scénu, za kterou by se nemuseli stydět ani scenáristé dobrodružných příběhů o Indianu Jonesovi: Během podzimní rovnodennosti 23. září pronikl po půl sedmé večer průrvou ve skále do jeskyně sluneční paprsek a dopadl přímo na oltářní kámen, který vědci právě čerstvě objevili…