Záhada, která dosud nebyla vyřešena: Zelené děti z Woolpitu

V létě roku 1173 se z lesa poblíž anglické vesnice Woolpit, ležící asi 100 km severozápadně od Londýna, vynořily dvě děti, chlapec a dívka. Obě byly oblečeny v oděvech z podivných materiálů, mluvily neznámou řečí a hlavně: obě měly světle zelenou pleť. Vesničané byli zděšeni: Jsou vůbec z tohoto světa? Nicméně se dětí ujali, ale zpočátku si s nimi vůbec nevěděli rady. Děti odmítaly jíst, dokázaly trávit pouze zelené fazole. Chlapec záhy zemřel, ale dívka se po nějaké době uzdravila a získala normální barvu pleti. Naučila se také anglicky a vypověděla, že oba pocházejí ze Země sv. Martina, kde slunce nikdy nesvítí. Nakonec se provdala za mladíka ze sousedního hrabství Norfolk, a není vyloučeno, že někde ještě žijí její potomci. Příběh má zřejmě reálný základ. Zaznamenali ho totiž hned dva doboví kronikáři, William z Neuburghu a opat Ralph z Coggeshallu. Poutá také pozornost současných badatelů, ale dodnes se ho nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Největší záhadou je pochopitelně zelená barva pokožky obou dětí. Středověcí lékaři užívali termín „zelená nemoc“ – měli ale na mysli chudokrevnost a nikdy nemluvili o zelené barvě pleti.

Otrávil hrabě z Norfolku děti arzénem?

Objevila se spekulace, že děti byly ve skutečnosti velmi zámožní sirotci, které chtěl o majetek připravit jejich poručník, hrabě z Norfolku. Měl je proto otrávit arzénem a zanechat v lese poblíž Woolpitu. Podle některých zdrojů působí otrava arzénem nemoc zvanou chloróza. Ani tato spekulace se nepotvrdila. Proč by tedy děti nerozuměly svým sousedům? A kde by vzaly ony podivné šaty? Nepodařilo se ani prokázat jejich vztah k hraběti z Norfolku. [pullquote_right]Objevily se i spekulace, že děti mohly přijít z jiných světů, třeba z nějaké neznámé planety.[/pullquote_right] Další hypotéza předpokládala, že děti mohly být potomky Vlámů, kteří do Anglie často cestovali za obchodem přes Severní moře. To by vysvětlovalo podivnou řeč, nikoli však barvu pleti. Kromě toho by vlámštinu někdo z místních nejspíš poznal, protože Woolpit ležel na obchodní stezce do Londýna. Nemohly být tedy děti potomky nějakých dobyvatelů z jiné země, které zde byly ponechány svému osudu? I tato verze padá, protože z dobových pramenů vyšlo najevo, že v roce 1173 byl v okolí Woolpitu klid, k vojenskému střetu poblíž vesnice došlo až v září, tedy přibližně dva měsíce poté, co se děti našly. Objevily se i spekulace, že děti mohly přijít z jiných světů, třeba z nějaké neznámé planety. Tato myšlenka přišla na přetřes už v 17. století, kdy se anglická intelektuální elita začala zabývat myšlenkou, že celý vesmír je obydlen rozumnými bytostmi. Důkaz začali hledat i současní badatelé.  A v dobových zápisech opravdu objevili popis podivného jevu, ke kterému došlo v únoru roku 1173. Na nebi se tehdy měla míhat různě zbarvená ohnivá světla.  Ufologům ale vyrazili všechny trumfy z rukou astronomové. V roce 1173 vrcholil sluneční cyklus a právě tehdy byla viditelná polární záře i na jiných místech, než je obvyklé. Otazníky týkající se původu zelených dětí tedy stále zůstávají a na odpovědi si musíme počkat. Zdroj: National Geographic