Záhada z roku 1973 – stanici Skylab sledovalo UFO

Druhá ze tří posádek, které pracovaly na orbitální stanici Skylab, se stala svědkem zajímavého úkazu. Podařilo se jí vyfotografovat neznámý červený objekt ve vzdálenosti cca 50 až 100 km od stanice. Astronauti Alan Bean, Owen Garriott a Jack Lousma na stanici pobývali od 28. 7. do 25. 9. 1973. Těleso, které viděli, bylo podle nich mnohem jasnější než kterákoli z planet. Jeho původ se nikdy nepodařilo objasnit. Přinášíme zkrácený záznam jejich konverzace s řídícím střediskem v Houstonu čtyři hodiny poté, co záhadné těleso zpozorovali. Lousma: Řekl jsi mu o tom satelitu, který jsme viděli? Bean: Jo, viděli jsme veliký satelit. Nevím, jestli jsme ti o tom říkali. Lousma: Nejbližší a nejjasnější, co jsme kdy viděli. Bean: Obrovský. Lousma: Viděli jsme jich pár. Tenhle byl červený. Houston: Ne, možná jste to někomu řekli, ale nebyl z tohoto týmu. Nepamatuji se, že bych o něčem takovém slyšel. Lousma: Svítil červeně a každých deset vteřin měnil intenzitu záření – od jasné po tlumenou. Letěl směrem na západ a byl zhruba třikrát rychlejší než my, že jo, Owene? (Astronaut Owen Garriott neodpověděl a posádka změnila téma). O neznámém satelitu se na Skylabu diskutovalo i později: Garriott: Chcete se bavit o tom satelitu? Lousma: Viděl jsem pár satelitů a ty vypadaly tak, jak by měly. A viděl jsem jeden, který tak nevypadal. Tak co si o tom myslíte? Garriott: O. K. Už přes týden čekáme na informace o jeho identifikaci. Když ho Jack zpozoroval z okna šatny, myslel nejdřív, že jde o obrovskou červenou hvězdu. Sledovali jsme ho a zjistili jsme, že je mnohem jasnější než Jupiter nebo kterákoli jiná planeta. Pomalu se otáčel a intenzita jeho záření se měnila každých deset vteřin. Zhruba po deseti minutách jsme vlétli do stínu a ten objekt se tam ukázal asi o pět vteřin později.  Jeho dráha byla velmi podobná té naší. Odhadem byl od nás vzdálen od 30 do 50 námořních mil (56 až 93 km). Ani předtím ani při žádném z dalších obletů jsme na něj už nenarazili, tak by nás docela zajímala jeho identifikace. V záznamech NASA bylo sledované těleso nejdříve klasifikováno jako „automatická sonda“, později jako „neidentifikovatelný objekt“. Jeho původ nebyl dodnes vysvětlen. Skylab (nebeská laboratoř) byla americká orbitální stanice, která kroužila kolem Země v letech 1973 až 1979. V letech 1973 a 1974 se na ní vystřídaly tři trojčlenné posádky z USA. V roce 1979 byla navedena do oblasti Tichého oceánu. Část shořela v atmosféře, některé její trosky dopadly na zemský povrch nedaleko australského Perthu.