Záhadná místa v USA

V každé zemi se vyskytují záhadná místa (tzv. anomální zóny), ve kterých dochází k neobvyklým jevům, mizí v nich lidé nebo se v nich objevují nejrůznější podivní tvorové či neznámé létající objekty. U nás máme takových míst několik. Zřejmě nejznámějším je hrad Houska, o kterém se mluví jako o "tajemné bráně do jiných světů", ve které funguje cosi jako časoprostorová smyčka. Také ve věži hradu Zvíkov se dějí podivné věci. Baterie fotoaparátů a videokamer se rychle vybíjejí a výsledné snímky a záběry jsou nekvalitní. V Jihlavském podzemí je zase záhadná chodba, která po nasvícení vydává po určitou dobu zelené světlo. Co toto svícení způsobuje, se ale neví. Tajemná místa mají pochopitelně i v USA. Jedním z nich je část Kalifornského lesa poblíž města Santa Cruz. Místo objevil v roce 1940 George Preiser. Všiml si, že mu tady selhává kompas. Když ho přiblížil k povrchu, začala střelka chaoticky kmitat a měnila směr o 180 stupňů. Později zjistil, že kovová kulička se tady kutálí do kopce. Dnes se z místa stala atrakce pro turisty. Mají tady například betonový nosník, jehož jedna část je v anomální zóně, druhá v "normální" části lesa. Nosník je absolutně rovný a je položen horizontálně s naprostou přesností. Když si na něj z každé strany stoupnou dva stejně vysocí lidé, ten, který stojí v anomální zóně, vypadá výrazně nižší než osoba na opačném konci.

Brána do jiných světů

Dalším známým místem je Skinwalkerův (též Shermanův) ranč poblíž Fort Duchesne ve státě Utah. Dochází tu k řadě nevysvětlitelných jevů - objevují se zde údajně záhadná zvířata, která vypadají spíš jako mutanti z hororů a nelze je zastřelit. Velmi často jsou tu k vidění také neznámé létající objekty. Asi nejzvláštnějším úkazem jsou ale jakési oranžové kruhy, které se občas objevují na západním obzoru. V jejich vnitřku bývá k vidění podivná obloha, které nemá s pozemskou nic společného. Záhadologové se domnívají, že jde o okna do paralelních světů. O místo se v letech 1996 až 2006 zajímali i seriózní vědci, ale ke konkrétnímu závěru nedospěli. Sami sice potvrdili, že nějaké neobvyklé úkazy spatřili, ale netuší, co je vyvolává.  V některých případech je navíc zradila technika. V roce 2007 výzkum ukončili. "Doufali jsme, že Shermanův ranč bude sloužit jako laboratoř pro výzkumy tohoto druhu," řekl jeden z členů výzkumného týmu. "Ale věda si s řešením problémů tohoto druhu zatím neví rady."

Lidé, kteří zmizeli beze stopy

Dalším podivným místem je tzv. Benningtonský trojúhelník (též Dlouhá stezka) v lesích na jihozápadě státu Vermont, kde se v letech 1945 až 1951 záhadně ztratilo sedm lidí (mužů i žen ve věku od 8 do 75 let). Všichni zmizeli na lesní cestě a nenašla se po nich jediná stopa. Určitou výjimkou bylo zmizení Jamese Telforda, který usnul cestou v autobuse na cestě ze St. Albans. Na zastávce v Benningtonu bylo jeho místo prázdné, ačkoli všechny osobní věci zůstaly na svém místě. Do pátrání se kromě místní policie zapojila i FBI a později též státní policie z Vermontu a Connecticuttu. Nakonec byla povolána i armáda. Objevila se řada teorií a vyšetřovacích verzí - od sériového vraha až po tzv. bigfoota -, ale skutečný pachatel (ať už jím byl kdokoli či cokoli) se nikdy nenašel. Nalezena nebyla ani žádná ze zmizelých osob. Výjimkou bylo tělo Friedy Langerové, objevené 12. 5. 1951. Příčinu jejího úmrtí se nepodařilo zjistit. Zajímavé je, že v této anomální zóně dnes k žádným mimořádným událostem nedochází.