Zářící oblak nad Filipínami

Podivný "ohnivý" mrak se podařilo zachytit na video nad filipínským městem Talisay-Silay City. Autor záznamu vyslovil spekulaci, že oblak mohl vzniknout vlivem systému HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program). Jde o americký vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program. Oficiálně se má týkat výzkumu ionosféry, ale převládá mínění, že ve skutečnosti jde o zbraň, nebo alespoň vojenské zařízení. Nicméně ionosféru HAARP zcela jistě ovlivňuje. Zdroj: paranormal-news.ru