Že zvířata nemají paměť? Tohle video vás přesvědčí o opaku!

Když bylo Lindě Koebnerové 23 let, stal se jí jako studentce vysoké školy naprosto neuvěřitelný zážitek. Jednoho dne se dostala ke skupince laboratorních šimpanzů, kteří měli být po pokusech vypuštěni do volné přírody. A právě Linda měla na starosti jejich postupné začleňování a aklimatizaci s okolním světem. Do té doby neznali nic jiného než ocelovou klec a o slunečním svitu si mohli nechat jen zdát. Během následujících čtyř let se o své opičí kamarády starala den co den. Byla jim de facto adoptivní matkou. Nakonec se Lindě povedla jejich socializace a její práce na projektu skončila. Až po dlouhých osmnácti letech se nakonec se šimpanzi znovu shledala. Nevěřila však tomu, že by si jí ještě mohli pamatovat. Podívejte se na video a nebudete věřit svým očím, jak na ni opičky zareagovaly.