Zvláštní pravoúhlý útvar na nebi nad Dánskem

Všelijaká oblačná uskupení kruhového tvaru, která vídáme na obloze, se dají vysvětlit působením přírodních sil, ale co si máme myslet o pravoúhlých formacích? Tento zajímavý jev byl spatřen 7. března 2013 v Dánsku. Autor záběrů stál ten den vedle svého auta a fotografoval anomálii tak dlouho, až u něj zastavili policisté a ptali se ho, co se děje. Spolu s autorem se pak shodli, že něco tak podivného na obloze ještě neviděli. O polární záři zcela jistě nejde, ta vypadá úplně jinak. Mohlo by jít o důsledek činnosti systému HAARP, kterému se přisuzují nejrůznější nekalé praktiky, včetně snah o geofyzikální válku?