Afričtí sloni rozlišují místní jazyky

U slonů byly objeveny dosud neznámé etnolingvistické schopnosti. Tito tlustokožci rozpoznávají jednotlivé jazyky, kterými mluví lidé žijící v jejich okolí. Navíc dokážou určit, kdo z kmene právě mluví: zda dospělý muž, který pro ně představuje nebezpečí, nebo neškodná žena či dítě. Sloni žijí v blízkosti člověka dost dlouho a dobře vědí, že vztahy s »pány tvorstva« nebyly vždy harmonické. Dalo by se proto očekávat, že s nedůvěrou budou pohlížet na všechny lidi bez rozdílu, ale není tomu tak. Karen McComb z univerzity v Sussexu zjistila, že sloni dokážou velmi dobře rozlišit jazyk nepřátelského a přátelského kmene. Větu „Podívej se, jde sem několik slonů“ nechala namluvit v řeči maa, kterou mluví Masajové, a dále v jazyce kamba. Obě varianty pak přehrála 47 africkým slonům žijícím v keňském NP Amboseli a ti okamžitě velmi dobře věděli, s kým mají tu čest. Když tlustokožci slyšeli »masajštinu«, okamžitě se začali shlukovat do jedné tlupy a očekávali nebezpečí. Jakmile jim autoři výzkumu přehráli řeč kamba, sloni se chovali spíš bezstarostně. Polokočovní Masajové mají pověst nespoutaných bojovníků a ve své snaze o získání vody a nových pastvin slony často vybíjejí. Naproti tomu příslušníci dalšího kmene, kteří mluví jazykem kamba, jsou usedlí zemědělci, a do konfliktu se slony přicházejí jen výjimečně. Fakt, že sloni dokážou rozlišit nepřátelský kmen od přátelského, lépe řečeno neutrálního, je známý už delší dobu. Jenže až dosud se předpokládalo, že pro slony jsou klíčovými znaky oděv a pach domorodců, protože Masajové i lidé z kmene Kamba se oblékají jinak a jsou také jinak cítit. Jenže teď se potvrdilo, že sloni rozeznávají oba kmeny i podle sluchu a to je podle autorů výzkumu překvapivé zjištění.