Vědci varují: Za 100 let nebude na Zemi žádný hmyz

Entomologové bijí na poplach, hmyz vymírá. Začala apokalypsa – řetězová reakce smrti. Francisco Sanchez-Bayo z Univerzity v Sydney a Kris Wyckhus z Čínské akademie zemědělských věd prostudovali desítky prací svých kolegů, kteří zkoumají život hmyzu. A zjistili alarmující skutečnost. Hmyzu ubývá rekordní rychlostí, každoročně se jeho množství snižuje o 2,5 procenta.

„Úbytek je šokující,“ uvedli v magazínu Biological Conservation. „Za deset let bude hmyzu o čtvrtinu méně, za 50 let ho zůstane jen polovina a za 100 let zcela vymizí.“ Následky budou katastrofální, protože hmyz tvoří základ zemského ekosystému.

Výzkumníci zmiňují nevyhnutelnou řetězovou reakci. Až zmizí hmyz, vymřou i živočichové, kteří se jím živí: plazi, obojživelníci, ptáci. Zahynou rostliny, protože je nebude mít kdo opylovat. Potom vymřou býložravci, protože nenajdou žádný zdroj potravy. A nakonec vyhynou i predátoři a lidé, protože na Zemi zkrátka nebude co jíst.

V největším ohrožení jsou nyní motýli, můry, včely a brouci, kteří mizí nejrychleji. Podle Sancheze-Baya a Wyckhuse to ale není vlivem globální změny klimatu, jak by se dalo očekávat. Hmyz hubíme my, lidé - lépe řečeno naše zemědělství, které je rok od roku intenzivnější. Obdělávaná půda připravila hmyz o jeho přirozené životní prostředí a pesticidy a hnojiva ho přímo likvidují.

Vědci nepřicházejí s žádným receptem na spásu. Navrhují pouze přehodnotit přístupy k zemědělství. Mimochodem, Sanchez-Bayo a Wyckhus nejsou první experti, kteří mluví o apokalypse. Jejich američtí kolegové loni publikovali, že hmyzu významně ubývá i v tropických lesích. Situace je katastrofální například v rezervaci El Junque National v Portoriku, kde hmyz a tím pádem i hmyzožravci mizí doslova raketovou rychlostí.

V květnu roku 2017 zveřejnil vědecký časopis ScienceMag článek „Kam se poděl všechen hmyz?“ (Where have all the insects gone?) Psalo se v něm o výzkumu, který provedla skupina německých nadšenců z Krefeldské entomologické společnosti. Chytali hmyz do sítí a zjistili, že je ho v nich 60x méně, než nachytali jejich předchůdci před 40 lety. To je alarmující číslo. Entomology k jejich pokusu inspirovali řidiči, kteří si všimli, že když projíždějí volnou krajinou, čelní okna zůstávají prakticky čistá, zatímco dřív byla vždycky ulepená od nárazů hmyzu. Kvůli tomu si řidiči pořizovali speciální čističe a stěrky na okna, ale ty už teď nepotřebují. Pravda, okna se během jízdy zašpiní, ale nikoli mrtvými hmyzími těly. V Evropě se začíná mluvit o „fenoménu čelního skla“. Podobná situace ale nastane v brzké době na celém světě. V přírodě je něco špatně a nečeká nás radostná budoucnost.

Zdroj: kp.ru