Astronomové zachytili nové signály z kosmu

Nejmodernější rádiové teleskopy zachytily nyní neznámé signály pocházející ze vzdáleného vesmíru. A vypadá to, že „kosmická zpráva“ je umělého původu a mohla ji vyslat nějaká vyspělá inteligence. Rádiový signál cyklické formy se objevuje v pravidelných milisekundu trvajících intervalech. Ke svému vysílání spotřebuje asi tolik energie, jakou generuje naše Slunce za jediný den. Podle astronomů signál pochází z některé z planet v naší Mléčné dráze. V té je ale asi 200 miliard hvězd a její průměr se odhaduje na 100 tisíc světelných let, takže dohledání zdroje může nějakou dobu trvat. Dané těleso se ale podle vědců musí vyskytovat v naší galaxii. Kdyby totiž signál pocházel z větší vzdálenosti, jeho struktura by se rozptýlila vlivem kosmického prachu. „Zprávu“ se nyní pokoušejí dekódovat týmy astronomů z německého Neukirchenu a z University of Hawaii.