Člověk se ujal vlády nad Zemí atomovou bombou

Léto roku 1945 bude už mimo jiné navždy spojeno s bombardováním, kterým Američané za pomoci atomových bomb zničili japonská městě Hirošima a Nagasaki. Jak se ale ukazuje, tento čin měl důsledky nejen historické a sociologické, ale ovlivnil i vývoj naší planety. Podle geologů z univerzity v britském Leicesteru tak začala skutečná antropocénní éra ve čtvrtohorní historii Země, tedy období, kdy i přírodní síly jsou v podstatě pod vlivem člověka. Abychom byli spravedliví, využití atomu, a to nejen pro válečné účely, lze považovat za symbolický čin, kdy lidstvo převzalo vládu nad planetou, kterou obývá. Dnes už dobře víme, že tato vláda není vždy šťastná a že naše modrá planeta od nás dostává často pořádně zabrat. Tento vývoj začal poměrně nenápadně už v 18. století, kterému se přezdívá „století páry“.  Právě tehdy jsme přestali žít středověkým způsobem, začali jsme hromadně cestovat na velké vzdálenosti a zcela měnit své zvyky. Tento trend pokračoval pak i ve století dalším, kdy se masivně rozvíjel průmysl v celém dnešním civilizovaném světě. Ale ani tehdy ještě neměl člověk takovou moc, aby si podřídil přírodní síly. Tu dostal až ve chvíli, kdy zkrotil jádro, začal být schopen ve velkém ovládat výtěžnost zemědělské půdy a dokázal do určitě míry zkrotit přírodní živly. A také v období, kdy postupně ztrácel náboženskou víru a pokoru. To vše přispělo k tomu, že v současnosti všechno naše konání ovlivňuje i geologické stopy, které po sobě zanecháváme. Přispívá k tomu hlavně extenzivní zemědělská výroba, která ve velkém využívá umělých hnojiv. A ruku v ruce s tím i masivní kácení deštných pralesů, úbytek lesních porostů, k tomu neustálý růst mnohamilionových městských aglomerací a pochopitelně také znečištěné ovzduší a zničené životní prostředí, což vede ke klimatickým katastrofám. To vše se ukládá postupně do nově vznikající geologické vrstvy, kterou si bude možno za pár století „přečíst“ stejným způsobem, jako si současní geologové čtou o tom, co se dělo před staletími (a pochopitelně i před miliardami) let. K úvaze ovšem zůstává, jaké to bude „čtení“ a  jestli bude vůbec za pár set let existovat někdo, kdo se bude moci podobným poselstvím věnovat. Zdroj: DailyMail