Hákový les - hříčka přírody, nebo vzpomínka na nacisty?

Městečko Gryfin na severu Polska je sice velmi staré a leží v krásné přírodě západního Pomořanska, ale v posledních letech se jeho největší turistickou tradicí stal tzv. Hákový les. Ve skutečnosti se jedná o přibližně stovku borovic, které jsou skryty mezi ostatními stromy v poměrně rozsáhlé lesní oblasti nedaleko od Gryfinu.  Co je pozoruhodné, je jejich tvar – sotva pár centimetrů nad zemí jsou hákovitě zahnuty – všechny v jednom směru a prakticky v pravém úhlu. Proč tomu tak je, nikdo neví. Stromy byly do lesa vysázeny někdy na počátku 30. let minulého století. Tehdy se oblast dostala opět pod německý vliv a tehdejší majitelé lesů se zde podle jedné teorie pokoušeli o cílené pěstování ohnutých borovic, jejichž zformované dřevo by bylo možno použít jako polotovar například na výrobu houpacích křesel, lodního žebroví nebo dokonce hudebních nástroů, zkrátka všude tam, kde se jinak rovná dřevená prkénka musí pracně ohýbat. Jiná teorie připomíná období během 2. světové války, kdy tento kraj neustále křižovaly německé tanky. Některé mohly často projíždět právě tímto úsekem přes kmeny mladých stromků a navždy je pokřivit. Není také vyloučeno, že podivný tvar borovicových kmenů je výsledkem působení povětrnostních vlivů, jako jsou prudké větry vanoucí jedním směrem, nebo každoroční vydatná sněhová nadílka. A protože jednoznačné vysvětlení neexistuje, otvírá se prostor i pro záhadologická vysvětlení. Například, že se zde Němci pokoušeli pěstovat a šlechtit stromy, jejichž kmeny tvořily vlastně polovinu hákového kříže (a ten by se z nich pak lépe složil). Nebo že zde spadl meteorit, menší obdoba většího a slavnějšího bratříčka ze sibiřské Tunguzky, který kmínky mladých borovic navždy zdeformoval. A nesmíme také zapomenout na možnost, že zde přistála vesmírná loď, která po sobě zanechala tuto stopu.

Publikováno: 02. 03. 2016

Kategorie: příroda

Autor: josefina.hahnova

Tagy: borovice | Gryfin | hákový les | hříčka přírody