Jak se rodí legendy o přízračných vlacích?

Ruský spisovatel Anton Pavlovič Čechov popsal v povídce Strach své setkání s "přízračným" vlakem. Znenadání zaslechl hluk a poté spatřil, jak se k němu ze zatáčky blíží dvě neznámá světla. Šlo o vagón, který jel sám, bez lokomotivy, což autora pořádně vyděsilo. A jedna z legend o přízračných vlacích mohla být na světě… Čechov ale nechtěl své čtenáře zbytečně strašit, takže na konci povídky přiznal, že vagón zas až tak přízračný nebyl. Oddělil se od soupravy a poté, co nabral potřebnou rychlost, projížděl krajinou a poutal pozornost všech, kdo ho na kolejích spatřili. S tímto vlakem je tedy situace jasná. Ale co další legendy o přízračných vlacích? V září roku1825 byla v Británii zprovozněna první železná dráha na světě, která spojovala města Stockton a Darlington. Už tehdy se objevily zkazky o tom, že jde o pekelné stroje, které lidstvu nepřinesou nic dobrého. Nic zvláštního se ale nedělo, až do 14. července roku1911… Tehdy vyjel z římského nádraží osobní vlak. Do cílové stanice v Milánu ale nikdy nedorazil. Pokud máme věřit dobovým svědectvím, vlak prostě zmizel. Podle dvou cestujících, kteří přežili, se vlak v Lombardii přiblížil k horskému tunelu, který obklopovala hustá mlha. Oba svědkové zaregistrovali také nepříjemný zápach, a když vlak před vjezdem do tunelu zpomalil, vyskočili raději ven. Vlak podle nich vjel do mlhou zahaleného tunelu, ale na druhé straně už nevyjel. Když se mlha rozptýlila, v tunelu nebylo po vlaku a po cestujících ani stopy.
Čechov ale nechtěl své čtenáře zbytečně strašit, takže na konci povídky přiznal, že vagón zas až tak přízračný nebyl. Oddělil se od soupravy a poté, co nabral potřebnou rychlost, projížděl krajinou a poutal pozornost všech, kdo ho na kolejích spatřili.
Smyčka v prostoru a čase? Podivný vlak, který se pohyboval bezhlučně a který vypadal stejně jako zmizelá souprava, viděli prý lidé na více místech světa - v Norsku, v Británii a v Rusku. Měl se objevit také na Ukrajině v místech, kde byly koleje už dávno rozebrány, takže jel po náspu. Mexický psychiatr José Saxino informoval, že dostal do péče 104 Italů, kteří tvrdilli, že přijeli vlakem z Říma. Tuto zprávu ale publikoval už v polovině 19. století. Podle záhadologů je zřejmé, že cestující římského vlaku se časoprostorovou smyčkou dostali do minulosti a na úplně jiný konec zeměkoule. Zdroj: Tainy.net

Publikováno: 08. 01. 2015

Kategorie: Záhady

Autor: info@mbusiness.cz

Tagy: A. P. Čechov | časová smyčka | legendy | přízračné vlaky | záhady